Категорія - Фахівці |  Галузь - Видавнича справа
Інструкція для посади "Технолог електронних мультимедійних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Технолог електронних мультимедійних видань I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Технолог електронних мультимедійних видань II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань - не менше 1 року. Технолог електронних мультимедійних видань: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання; технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації; видавниче устаткування; методики й технології створення електронних видань; обчислювальну математику; мови програмування; програмне забезпечення для створення електронних видань; системи перетворення сигналів; цифрові засоби занесення та зберігання інформації; передовий вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань; технічні засоби запису інформації на цифрові носії; методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань; основи авторського права й трудового законодавства; порядок укладення та виконання договорів; основи економіки, управління, організації виробництва й праці; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Працює з комп'ютерними видавничими системами, виконує технологічні операції зі створення електронних мультимедійних видань. Бере участь у проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, розробленні технічної і нормативної документації для нових технологій виготовлення електронних видань. Працює з програмним забезпеченням, конфігурує комп'ютерну видавничу систему. Вивчає вхідну інформацію, вибирає варіанти її опрацювання. Проводить комплексний функціональний аналіз видань, визначає оптимальні схеми їх виготовлення та захисту від несанкціонованого втручання і неліцензійного тиражування, здійснює техніко-економічне обґрунтування вибраної технології. Проектує сценарій видань. Розробляє технічне завдання та проектує параметри видань, узгоджує їх з нормативною базою, можливостями виробництва, потребами ринку. Складає маршрутно-технологічні карти. Погоджує із замовником вихідні дані та основні характеристики видань. Розміщує видання в комп'ютерній мережі, поновлює на цифрових носіях інформацію у виданні. Контролює якість продукції.