Інструкція для посади "Технолог електронних мультимедійних видань", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 18. Видавнича справа", що затверджен наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України 20.11.2006 р. N 288. Погоджений Міністерство праці та соціальної політики України листом N6616/0/14-06/13-15 від 10.10.2006 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Технолог електронних мультимедійних видань" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - технолог електронних мультимедійних видань I категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань II категорії: для спеціаліста - не менше 1 року, для бакалавра - не менше 2 років. Технолог електронних мультимедійних видань II категорії: повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр); для спеціаліста - без вимог до стажу роботи, бакалавра - стаж роботи за професією технолога електронних мультимедійних видань - не менше 1 року. Технолог електронних мультимедійних видань: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що регламентують діяльність у галузі книговидання;
      - технологію редакційно-видавничих, поліграфічних процесів, відтворення інформації;
      - видавниче устаткування;
      - методики й технології створення електронних видань;
      - обчислювальну математику;
      - мови програмування;
      - програмне забезпечення для створення електронних видань;
      - системи перетворення сигналів;
      - цифрові засоби занесення та зберігання інформації;
      - передовий вітчизняний та світовий досвід у створенні й розповсюдженні електронних видань;
      - технічні засоби запису інформації на цифрові носії;
      - методику техніко-економічного обґрунтування вибору технології виготовлення видань;
      - основи авторського права й трудового законодавства;
      - порядок укладення та виконання договорів;
      - основи економіки, управління, організації виробництва й праці;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, пожежної безпеки.

1.4. Технолог електронних мультимедійних видань призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Технолог електронних мультимедійних видань підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Технолог електронних мультимедійних видань керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Технолог електронних мультимедійних видань під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Працює з комп'ютерними видавничими системами, виконує технологічні операції зі створення електронних мультимедійних видань.

2.2. Бере участь у проведенні теоретичних та експериментальних досліджень, розробленні технічної і нормативної документації для нових технологій виготовлення електронних видань.

2.3. Працює з програмним забезпеченням, конфігурує комп'ютерну видавничу систему.

2.4. Вивчає вхідну інформацію, вибирає варіанти її опрацювання.

2.5. Проводить комплексний функціональний аналіз видань, визначає оптимальні схеми їх виготовлення та захисту від несанкціонованого втручання і неліцензійного тиражування, здійснює техніко-економічне обґрунтування вибраної технології.

2.6. Проектує сценарій видань.

2.7. Розробляє технічне завдання та проектує параметри видань, узгоджує їх з нормативною базою, можливостями виробництва, потребами ринку.

2.8. Складає маршрутно-технологічні карти.

2.9. Погоджує із замовником вихідні дані та основні характеристики видань.

2.10. Розміщує видання в комп'ютерній мережі, поновлює на цифрових носіях інформацію у виданні.

2.11. Контролює якість продукції.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Технолог електронних мультимедійних видань має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Технолог електронних мультимедійних видань має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Технолог електронних мультимедійних видань має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Технолог електронних мультимедійних видань має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Технолог електронних мультимедійних видань має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Технолог електронних мультимедійних видань має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Технолог електронних мультимедійних видань має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Технолог електронних мультимедійних видань має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Технолог електронних мультимедійних видань має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Технолог електронних мультимедійних видань несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.