Категорія - Фахівці |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Технолог з виробництва та переробки продукції тваринництва", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр). Без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: закони, постанови, накази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування з питань агропромислового комплексу і галузі тваринництва; будову та функції органів, систем органів організму сільськогосподарських тварин, їх біологічні особливості, основні закони успадкування господарсько-корисних ознак, походження, методи оцінки екстер'єру тварин, поживності кормів, принципи нормованої годівлі, параметри мікроклімату тваринницьких приміщень; розведення та годівлю сільськогосподарських тварин, зоогігієну, основи ветеринарної медицини, досягнення науки і передовий досвід у галузі тваринництва; технології виробництва і переробки продукції тваринництва; прогресивні енерго- та ресурсозберігаючі екологічно чисті технології виробництва тваринницької продукції; будову та принцип дії контрольно-вимірювальних приладів для оцінки якості продукції і параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень; параметри контролю технологічних процесів переробки продукції тваринництва; сучасні методи якісного аналізу продукції тваринництва; державні стандарти на продукцію тваринництва; сучасні методи економічного аналізу та прогнозування ефективності роботи сільськогосподарських підприємств, основи менеджменту та маркетингу у тваринництві; основи інформатики, обчислювальної техніки та програмування; правове регулювання підприємницької діяльності у тваринництві; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує підвищення ефективності та рентабельності виробництва тваринницької продукції у сільськогосподарських підприємствах різних форм власності. Упроваджує енерго- та ресурсозберігаючі технології, сприяє зростанню продуктивності сільськогосподарських тварин методом сучасної селекції і біотехнології, створює біологічно та господарсько обґрунтовані умови експлуатації тварин: повноцінну годівлю, програмований рівень вирощування молодняку, сучасні технології, оптимальний мікроклімат. Створює міцну кормову базу. Розраховує потребу в кормах. Розробляє збалансовані раціони, контролює режими і техніку годівлі тварин. Організовує раціональне використання кормів і пасовищ. Упроваджує на фермах прогресивні способи утримання, годівлі та догляду за поголів'ям тварин, сучасні методи матеріального стимулювання. Розробляє та дотримується операційних карт технологічних процесів у тваринництві, контролює ведення зоотехнічного і племінного обліку. Виконує заходи, передбачені планом селекційно-племінної роботи, проводить бонітування, відбір і добір тварин та їх відтворення. Здійснює спрямоване вирощування молодняку. Дотримується вимог щодо ведення племінного обліку класифікації за типом, генетичної експертизи походження тварин і оцінки їх за власною продуктивністю та якістю нащадків з використанням комп'ютерних програм. Контролює дотримання ідентифікації і збереження сперми в умовах, які встановлено технологічними і ветеринарносанітарними вимогами. Оцінює екстер'єр тварин порівняно з бажаним типом конкретної породи; забезпечує роботу лабораторій із визначення в продукції вмісту поживних речовин та її якості. Бере участь у розробленні та впровадженні безвідходних технологій виробництва продукції тваринництва, обґрунтованих норм обслуговування. Надає допомогу в технології ведення тваринництва особистих присадибних і фермерських господарств. Ефективно застосовує чинні норми з оплати праці, веде документацію, організовує облік та складає звітність з технології тваринництва. Відповідно до вимог держстандартів, використовуючи необхідні прилади, обладнання та методики, проводить розрахунок технологічних процесів виготовлення цільномолочної продукції, вершкового масла і сирів, а також оцінює їх якість; проводить оцінку вгодованості забійних тварин та одержаних від них туш; оцінює свіжість м'яса органолептичними і лабораторними методами з метою виготовлення м'ясної продукції високої якості. Проводить розрахунок виходу основної продукції для переробки м'яса і виготовлення натуральних м'ясних продуктів; визначає втрати сировини та вихід готової продукції під час виготовлення ковбасних та м'ясних консервів. Контролює додержання технологічних вимог під час переробки молока, м'яса та іншої продукції тваринництва, застосовує контрольно-вимірювальні прилади для оцінки якості продукції і параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень, розробляє заходи з профілактики хвороб і отруєнь сільськогосподарських тварин, запобігає їх падежу. Контролює додержання працівниками виробничої і технологічної дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту, охорони навколишнього середовища.