Категорія - Професіонали |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Інженер-механік з флоту груповий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 3-ої групи - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, посадові інструкції та інші керівні документи з технічної експлуатації флоту; Статут внутрішнього водного транспорту; Статут служби на суднах річкового флоту; Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту; передові методи праці; економічні методи управління; основні положення госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності; теоретичні основи теплотехніки, електроприводів, методів оцінки технічного стану, надійності і довговічності; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден закріпленої групи, практичні заняття в галузі використання теплотехнічних та діагностичних засобів контролю техстану; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує організацію технічної експлуатації закріпленої за ним групи суден з додержанням нормативних техніко-експлуатаційних вимог і мінімальних витрат на ремонт та технічне обслуговування. Спільно з механіками суден розробляє графіки технічного обслуговування, виведення судна з експлуатації на ремонт і технічне обслуговування в навігаційний період, складає відомості на поточний та середній ремонти. У період судноремонту веде облік обсягів виконаних робіт і несе персональну відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів, трудових і фінансових коштів на ремонт. Організовує роботу з підготовки та своєчасного пред'явлення суден до огляду Регістром, здачі флоту в технічній готовності до експлуатації, стежить за комплектуванням суден технічною документацією, запасними частинами та матеріально-технічним майном. У навігаційний період здійснює контроль за судновими екіпажами щодо виконання ними графіка технічного обслуговування, своєчасного і правильного ведення суднової технічної документації, станом технічного навчання, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Проводить технічні заняття щодо відпрацювання швидких і правильних дій у разі аварійних ситуацій, внаслідок відмови ДАУ (ДУ), РУ та інших механізмів, шляхом імітації відмови техніки. Перевіряє достовірність даних теплотехнічного контролю, у разі потреби проводить практичні заняття із цих питань. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо підвищення рівня технічної експлуатації флоту. Всебічно сприяє впровадженню на суднах і під час судноремонту передових методів праці, засобів технічної діагностики і малої механізації, наукової організації технічної експлуатації, сприяє розвитку раціоналізаторської роботи, економічних методів управління. Відповідає за своєчасність оформлення та пред'явлення рекламацій заводам-виробникам та судноремонтним підприємствам, облік напрацювання основних механізмів суден у групі на відмовність до середнього та капітального ремонту, заміни. Контролює заходи щодо підвищення трудової дисципліни, бере участь у вихованні, підготовці, розставленні та дипломуванні командного складу суден. Груповому інженеру-механіку з флоту в період навігації до 75 % робочого часу надається для відвідування суден.