Інструкція для посади "Інженер-механік з флоту груповий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер-механік з флоту груповий" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією механіка на суднах не нижче 3-ої групи - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, правила ремонту суден, правила і нормативні документи Річкового Регістру, посадові інструкції та інші керівні документи з технічної експлуатації флоту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту;
      - Статут служби на суднах річкового флоту;
      - Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - новітні досягнення в галузі вітчизняного та зарубіжного суднобудування, машинобудування та судноремонту;
      - передові методи праці;
      - економічні методи управління;
      - основні положення госпрозрахунку, самофінансування і самоокупності;
      - теоретичні основи теплотехніки, електроприводів, методів оцінки технічного стану, надійності і довговічності;
      - техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних СЕУ суден закріпленої групи, практичні заняття в галузі використання теплотехнічних та діагностичних засобів контролю техстану;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер-механік з флоту груповий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер-механік з флоту груповий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер-механік з флоту груповий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер-механік з флоту груповий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує організацію технічної експлуатації закріпленої за ним групи суден з додержанням нормативних техніко-експлуатаційних вимог і мінімальних витрат на ремонт та технічне обслуговування.

2.2. Спільно з механіками суден розробляє графіки технічного обслуговування, виведення судна з експлуатації на ремонт і технічне обслуговування в навігаційний період, складає відомості на поточний та середній ремонти.

2.3. У період судноремонту веде облік обсягів виконаних робіт і несе персональну відповідальність за повноту та якість ремонту, витрати матеріалів, трудових і фінансових коштів на ремонт.

2.4. Організовує роботу з підготовки та своєчасного пред'явлення суден до огляду Регістром, здачі флоту в технічній готовності до експлуатації, стежить за комплектуванням суден технічною документацією, запасними частинами та матеріально-технічним майном.

2.5. У навігаційний період здійснює контроль за судновими екіпажами щодо виконання ними графіка технічного обслуговування, своєчасного і правильного ведення суднової технічної документації, станом технічного навчання, виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій.

2.6. Проводить технічні заняття щодо відпрацювання швидких і правильних дій у разі аварійних ситуацій, внаслідок відмови ДАУ (ДУ), РУ та інших механізмів, шляхом імітації відмови техніки.

2.7. Перевіряє достовірність даних теплотехнічного контролю, у разі потреби проводить практичні заняття із цих питань.

2.8. Розробляє організаційно-технічні заходи щодо підвищення рівня технічної експлуатації флоту.

2.9. Всебічно сприяє впровадженню на суднах і під час судноремонту передових методів праці, засобів технічної діагностики і малої механізації, наукової організації технічної експлуатації, сприяє розвитку раціоналізаторської роботи, економічних методів управління.

2.10. Відповідає за своєчасність оформлення та пред'явлення рекламацій заводам-виробникам та судноремонтним підприємствам, облік напрацювання основних механізмів суден у групі на відмовність до середнього та капітального ремонту, заміни.

2.11. Контролює заходи щодо підвищення трудової дисципліни, бере участь у вихованні, підготовці, розставленні та дипломуванні командного складу суден.

2.12. Груповому інженеру-механіку з флоту в період навігації до 75 % робочого часу надається для відвідування суден.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер-механік з флоту груповий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер-механік з флоту груповий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер-механік з флоту груповий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер-механік з флоту груповий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер-механік з флоту груповий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер-механік з флоту груповий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер-механік з флоту груповий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер-механік з флоту груповий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер-механік з флоту груповий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер-механік з флоту груповий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.