Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів та конвенційних вимог до суднових радіооператорів (тільки у судноплавних компаніях сертифікованих згідно з МКУБ - міжнародним Кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненням).

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, керівні матеріали, що стосуються діяльності служби; міжнародні та національні стандарти (правила та норми) щодо радіозв'язку та електрорадіонавігації на морі; сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, техніко-експлуатаційні характеристики суден та Суднових засобів зв'язку та електрорадіонавігації; матеріали, документи та інструкції, що регламентують міжнародну організацію зв'язку на морі; документи та інструкції, що визначають питання експлуатації засобів зв'язку та електрорадіонавігації; основи радіотехніки, електроніки та телемеханіки, засоби зв'язку, електрорадіонавігації, гідроакустики, морехідні інструменти; стан та напрям розвитку зв'язку та електрорадіонавігації у міжнародному та національному судноплавстві; економіку, організацію праці і управління; правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю служби, а також роботою берегових та суднових об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації. Забезпечує їх правильну технічну експлуатацію, високоякісну і надійну дію з метою забезпечення безпечного судноплавства та оперативно-диспетчерського керівництва роботою флоту і берегових підприємств. Забезпечує стійкий та надійний зв'язок між береговими підрозділами та суднами, що гарантує оперативне управління суднами та їх безпечну експлуатацію. Забезпечує оформлення в органах Державної інспекції електрозв'язку дозволів на право експлуатації технічних засобів судноводіння та зв'язку на суднах та берегових об'єктах; складання розкладів і схем зв'язку та контроль оброблення кореспонденції на каналах зв'язку, згідно з нормативними документами; організацію технічного обслуговування технічних засобів судноводіння та зв'язку; підготовку та здійснення програми та планів оснащення суден та берегових об'єктів сучасними технічними засобами судноводіння та зв'язку. Здійснює заходи з упровадження передового досвіду, подальшого розвитку засобів зв'язку і радіонавігації. Координує роботу засобів зв'язку басейну, організовує контроль за виконанням правил та інструкцій, що стосуються експлуатації устаткування зв'язку та радіонавігації. Забезпечує виконання планів упровадження нової техніки, контролює правильне витрачання коштів, що виділяються на оснащення суден новітніми засобами зв'язку, радіонавігаційними та гідроакустичними приладами. Аналізує роботу засобів зв'язку та електрорадіонавігації на суднах та берегових об'єктах і надає прогнози щодо їх перспективного розвитку. Веде переговори від імені судноплавної компанії та готує контракти (угоди) на поставки та технічне обслуговування технічних засобів судноводіння та зв'язку. Бере участь від імені судноплавної компанії у нарадах та конференціях з морського зв'язку та електрорадіонавігації, розгляді нових розробок апаратури для об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації, проектів та кошторисів на будівництво берегових об'єктів. Здійснює оперативно-технічне керівництво роботою інженерів і радіоспеціалістів, що обслуговують засоби зв'язку і електрорадіонавігації, контролює діяльність електрорадіонавігаційних камер. Бере участь у доборі кваліфікованих кадрів служби зв'язку, суднових та берегових об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації. Веде в службі виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни.