Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби комплексного обслуговування флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила з технічної експлуатації флоту; Статут внутрішнього водного транспорту, Статут служби на суднах річкового флоту, Статут про дисципліну працівників річкового транспорту; Положення про берегове технічне обслуговування флоту; Єдині графіки проведення технічного обслуговування та профілактик; правила обслуговування суднових механізмів, пристроїв, систем та конструкцій; правила Регістру; правила ремонту суден; порядок проведення дефектування та випробування, визначення обсягів та строків ремонту суден; техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден; організацію перевезень вантажів; оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту; особливості районів, в яких працює флот; передовий вітчизняний та зарубіжний досвід комплексного обслуговування флоту; основи технологічного процесу оброблення суден у портах; спеціалізацію підприємств та організацій пароплавства та їх виробничі приміщення; засоби організації та механізації диспетчерської служби; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво в межах пароплавства (судноплавної компанії) комплексним обслуговуванням суден, виконанням робіт та послуг, що пов'язані з підготуванням суден до чергових рейсів, задоволенням усіх виробничих потреб флоту та створенням нормальних культурно-побутових умов екіпажів суден у рейсі та на березі. Дає вказівки береговим підприємствам пароплавства і контролює виконання, відповідно до поданих заявок екіпажів суден, щодо забезпечення паливом, мастилом, газом, іншими матеріалами; прийняття та перероблення підсланевих та госпфекальних вод, відпрацьованих мастил; прийняття сухого сміття, відходів їжі; зачищення суден, обміну та прання білизни, проведення водолазного огляду, забезпечення лоцманської проводки; проведення рейдово-маневрувальних робіт, планових профілактичних оглядів суднових машин, вузлів та механізмів, ремонту, налагодження, огляду, випробування контрольно-вимірювальних, електрорадіо-навігаційних приладів та систем; корегування карт та навігаційних посібників; забезпечення продовольчими та промисловими товарами; видачі заробітної плати, кореспонденції, газет, журналів та інших послуг. Веде диспетчерські наради з відповідальними представниками щодо організації комплексного обслуговування флоту та екіпажів суден, яким встановлюються обсяги, черговість та строки виконання суднових заявок на базі змінно-добового плану обслуговування. Здійснює контроль за своєчасним відправленням суден у рейс згідно з нормативами та добовими планами. Інформує плавсклад та їх родини про місце знаходження суден та про час прибуття їх до порту. Контролює своєчасне виконання замовлень транспортного флоту з доукомплектування або заміни членів екіпажів відділом кадрів пароплавства. Забезпечує авіа- та залізничними квитками членів екіпажу, що направлені на судна, згідно з попередньо поданими заявками. Планує та організовує лоцманське та морське проведення транзитного флоту та вдосконалює лоцманське обслуговування у межах пароплавства. Здійснює розрахунки щодо зборів, робіт та послуг, виконаних іншими підприємствами та організаціями в порядку комплексного обслуговування суден. Організовує планування та облік виробничо-фінансової діяльності служби та використання засобів обслуговування, розроблення та удосконалення нормативів з видів послуг і показників роботи підприємств та організацій пароплавства, з комплексного обслуговування флоту. Складає проекти договорів на обслуговування суден пароплавства у морських портах та здійснює контроль за їх виконанням. Організовує розроблення та впровадження нових видів та форм обслуговування флоту, спрямованих на подальший розвиток безупинного руху суден та вдосконалення структури управління комплексним обслуговуванням флоту в пароплавстві. Вивчає та впроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід портів з комплексного обслуговування флоту та плавскладу.