Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Річковий транспорт'
Інструкція для посади "Начальник служби закордонних перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі експлуатації флоту - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються перевезень експортно-імпортних вантажів та використовування суден закордонного плавання; комерційну експлуатацію флоту; технологію перевезення вантажів; норми оброблення суден у морі та портах; технічні дані флоту та портів басейну; порядок обслуговування (агентування) суден у вітчизняних та іноземних портах; передовий досвід організації роботи транспортного флоту; чинні тарифи; законодавство з мореплавства; організацію зв'язків у басейні; норми постачання суден; економіку, організацію праці та управління; морське та транспортне право; основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ); правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; основи трудового законодавства.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує та керує роботою служби щодо виконання плану закордонних перевезень вантажів. Організовує роботу з систематичного удосконалення експлуатаційної діяльності флоту закордонного плавання та поліпшення його техніко-економічних показників. Вивчає транспортні зв'язки та кон'юнктуру фрахтового ринку. Узгоджує із зовнішньоторговими об'єднаннями, іноземними фірмами та іншими організаціями за встановленим порядком вимоги, обсяги та напрямки закордонних перевезень вантажів, укладання договорів та угод. Розробляє спільно з відповідними підрозділами пароплавства (судоплавної компанії) виробничий план закордонних перевезень вантажів та використання суден закордонного плавання. Розробляє заходи із цілорічної експлуатації суден закордонного плавання, що забезпечують зростання продуктивності праці, рентабельності та валютної ефективності роботи флоту. Веде оперативний облік, контроль та аналіз використання суден закордонного плавання, виконання комерційних графіків та планів відправлення експортно-імпортних вантажів. Розглядає та акцептує рахунки, подані морськими портами та іноземними фірмами за надані послуги суднам закордонного плавання. Вивчає та узагальнює правила (вимоги) закордонних перевезень вантажів, форми чартерів, коносаментів, накладних та інших перевізних документів та подає пропозиції щодо удосконалення документації. Систематизує правила, звичаї, збори, що діють в іноземних портах, та організовує ознайомлення з ними екіпажів суден закордонного плавання. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації праці транспортного флоту та організовує розповсюдження його на суднах закордонного плавання. Контролює укомплектування екіпажів суден закордонного плавання, виконання плавскладом правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.