Інструкція для посади "Начальник служби зв'язку", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби зв'язку" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Знання англійської мови в обсязі, необхідному для ведення листування, ділового і побутового спілкування та оформлення документів та конвенційних вимог до суднових радіооператорів (тільки у судноплавних компаніях сертифікованих згідно з МКУБ - міжнародним Кодексом з управління безпечною експлуатацією суден та запобігання забрудненням). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, керівні матеріали, що стосуються діяльності служби;
      - міжнародні та національні стандарти (правила та норми) щодо радіозв'язку та електрорадіонавігації на морі;
      - сферу діяльності судноплавної компанії, умови експлуатації, техніко-експлуатаційні характеристики суден та Суднових засобів зв'язку та електрорадіонавігації;
      - матеріали, документи та інструкції, що регламентують міжнародну організацію зв'язку на морі;
      - документи та інструкції, що визначають питання експлуатації засобів зв'язку та електрорадіонавігації;
      - основи радіотехніки, електроніки та телемеханіки, засоби зв'язку, електрорадіонавігації, гідроакустики, морехідні інструменти;
      - стан та напрям розвитку зв'язку та електрорадіонавігації у міжнародному та національному судноплавстві;
      - економіку, організацію праці і управління;
      - правила охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби зв'язку призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби зв'язку підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби зв'язку керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби зв'язку під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, а також роботою берегових та суднових об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації.

2.2. Забезпечує їх правильну технічну експлуатацію, високоякісну і надійну дію з метою забезпечення безпечного судноплавства та оперативно-диспетчерського керівництва роботою флоту і берегових підприємств.

2.3. Забезпечує стійкий та надійний зв'язок між береговими підрозділами та суднами, що гарантує оперативне управління суднами та їх безпечну експлуатацію.

2.4. Забезпечує оформлення в органах Державної інспекції електрозв'язку дозволів на право експлуатації технічних засобів судноводіння та зв'язку на суднах та берегових об'єктах; складання розкладів і схем зв'язку та контроль оброблення кореспонденції на каналах зв'язку, згідно з нормативними документами; організацію технічного обслуговування технічних засобів судноводіння та зв'язку; підготовку та здійснення програми та планів оснащення суден та берегових об'єктів сучасними технічними засобами судноводіння та зв'язку.

2.5. Здійснює заходи з упровадження передового досвіду, подальшого розвитку засобів зв'язку і радіонавігації.

2.6. Координує роботу засобів зв'язку басейну, організовує контроль за виконанням правил та інструкцій, що стосуються експлуатації устаткування зв'язку та радіонавігації.

2.7. Забезпечує виконання планів упровадження нової техніки, контролює правильне витрачання коштів, що виділяються на оснащення суден новітніми засобами зв'язку, радіонавігаційними та гідроакустичними приладами.

2.8. Аналізує роботу засобів зв'язку та електрорадіонавігації на суднах та берегових об'єктах і надає прогнози щодо їх перспективного розвитку.

2.9. Веде переговори від імені судноплавної компанії та готує контракти (угоди) на поставки та технічне обслуговування технічних засобів судноводіння та зв'язку.

2.10. Бере участь від імені судноплавної компанії у нарадах та конференціях з морського зв'язку та електрорадіонавігації, розгляді нових розробок апаратури для об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації, проектів та кошторисів на будівництво берегових об'єктів.

2.11. Здійснює оперативно-технічне керівництво роботою інженерів і радіоспеціалістів, що обслуговують засоби зв'язку і електрорадіонавігації, контролює діяльність електрорадіонавігаційних камер.

2.12. Бере участь у доборі кваліфікованих кадрів служби зв'язку, суднових та берегових об'єктів зв'язку та електрорадіонавігації.

2.13. Веде в службі виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби зв'язку має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби зв'язку має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби зв'язку має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби зв'язку має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби зв'язку має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби зв'язку має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби зв'язку має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби зв'язку має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби зв'язку має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби зв'язку несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.