Інструкція для посади "Начальник служби комплексного обслуговування флоту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби комплексного обслуговування флоту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила з технічної експлуатації флоту;
      - Статут внутрішнього водного транспорту, Статут служби на суднах річкового флоту, Статут про дисципліну працівників річкового транспорту;
      - Положення про берегове технічне обслуговування флоту;
      - Єдині графіки проведення технічного обслуговування та профілактик;
      - правила обслуговування суднових механізмів, пристроїв, систем та конструкцій;
      - правила Регістру;
      - правила ремонту суден;
      - порядок проведення дефектування та випробування, визначення обсягів та строків ремонту суден;
      - техніко-експлуатаційні та техніко-економічні характеристики суден;
      - організацію перевезень вантажів;
      - оперативне планування виробничої та експлуатаційної діяльності флоту;
      - особливості районів, в яких працює флот;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід комплексного обслуговування флоту;
      - основи технологічного процесу оброблення суден у портах;
      - спеціалізацію підприємств та організацій пароплавства та їх виробничі приміщення;
      - засоби організації та механізації диспетчерської служби;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби комплексного обслуговування флоту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби комплексного обслуговування флоту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби комплексного обслуговування флоту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби комплексного обслуговування флоту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво в межах пароплавства (судноплавної компанії) комплексним обслуговуванням суден, виконанням робіт та послуг, що пов'язані з підготуванням суден до чергових рейсів, задоволенням усіх виробничих потреб флоту та створенням нормальних культурно-побутових умов екіпажів суден у рейсі та на березі.

2.2. Дає вказівки береговим підприємствам пароплавства і контролює виконання, відповідно до поданих заявок екіпажів суден, щодо забезпечення паливом, мастилом, газом, іншими матеріалами; прийняття та перероблення підсланевих та госпфекальних вод, відпрацьованих мастил; прийняття сухого сміття, відходів їжі; зачищення суден, обміну та прання білизни, проведення водолазного огляду, забезпечення лоцманської проводки; проведення рейдово-маневрувальних робіт, планових профілактичних оглядів суднових машин, вузлів та механізмів, ремонту, налагодження, огляду, випробування контрольно-вимірювальних, електрорадіо-навігаційних приладів та систем; корегування карт та навігаційних посібників; забезпечення продовольчими та промисловими товарами; видачі заробітної плати, кореспонденції, газет, журналів та інших послуг.

2.3. Веде диспетчерські наради з відповідальними представниками щодо організації комплексного обслуговування флоту та екіпажів суден, яким встановлюються обсяги, черговість та строки виконання суднових заявок на базі змінно-добового плану обслуговування.

2.4. Здійснює контроль за своєчасним відправленням суден у рейс згідно з нормативами та добовими планами.

2.5. Інформує плавсклад та їх родини про місце знаходження суден та про час прибуття їх до порту.

2.6. Контролює своєчасне виконання замовлень транспортного флоту з доукомплектування або заміни членів екіпажів відділом кадрів пароплавства.

2.7. Забезпечує авіа- та залізничними квитками членів екіпажу, що направлені на судна, згідно з попередньо поданими заявками.

2.8. Планує та організовує лоцманське та морське проведення транзитного флоту та вдосконалює лоцманське обслуговування у межах пароплавства.

2.9. Здійснює розрахунки щодо зборів, робіт та послуг, виконаних іншими підприємствами та організаціями в порядку комплексного обслуговування суден.

2.10. Організовує планування та облік виробничо-фінансової діяльності служби та використання засобів обслуговування, розроблення та удосконалення нормативів з видів послуг і показників роботи підприємств та організацій пароплавства, з комплексного обслуговування флоту.

2.11. Складає проекти договорів на обслуговування суден пароплавства у морських портах та здійснює контроль за їх виконанням.

2.12. Організовує розроблення та впровадження нових видів та форм обслуговування флоту, спрямованих на подальший розвиток безупинного руху суден та вдосконалення структури управління комплексним обслуговуванням флоту в пароплавстві.

2.13. Вивчає та впроваджує передовий вітчизняний та зарубіжний досвід портів з комплексного обслуговування флоту та плавскладу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби комплексного обслуговування флоту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби комплексного обслуговування флоту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.