Інструкція для посади "Начальник служби закордонних перевезень", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 67. Водний транспорт. Розділ "Річковий транспорт". Станом на 10.05.2005 рік", що затверджен наказом Акціонерної судноплавної компанії "Укррічфлот" 15.07.1998 р. N 99. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник служби закордонних перевезень" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом в галузі експлуатації флоту - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, правила, положення та інші керівні документи, що стосуються перевезень експортно-імпортних вантажів та використовування суден закордонного плавання;
      - комерційну експлуатацію флоту;
      - технологію перевезення вантажів;
      - норми оброблення суден у морі та портах;
      - технічні дані флоту та портів басейну;
      - порядок обслуговування (агентування) суден у вітчизняних та іноземних портах;
      - передовий досвід організації роботи транспортного флоту;
      - чинні тарифи;
      - законодавство з мореплавства;
      - організацію зв'язків у басейні;
      - норми постачання суден;
      - економіку, організацію праці та управління;
      - морське та транспортне право;
      - основи інформатики, можливості обчислювальної техніки (ПЕОМ);
      - правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник служби закордонних перевезень призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник служби закордонних перевезень підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник служби закордонних перевезень керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник служби закордонних перевезень під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує та керує роботою служби щодо виконання плану закордонних перевезень вантажів.

2.2. Організовує роботу з систематичного удосконалення експлуатаційної діяльності флоту закордонного плавання та поліпшення його техніко-економічних показників.

2.3. Вивчає транспортні зв'язки та кон'юнктуру фрахтового ринку.

2.4. Узгоджує із зовнішньоторговими об'єднаннями, іноземними фірмами та іншими організаціями за встановленим порядком вимоги, обсяги та напрямки закордонних перевезень вантажів, укладання договорів та угод.

2.5. Розробляє спільно з відповідними підрозділами пароплавства (судоплавної компанії) виробничий план закордонних перевезень вантажів та використання суден закордонного плавання.

2.6. Розробляє заходи із цілорічної експлуатації суден закордонного плавання, що забезпечують зростання продуктивності праці, рентабельності та валютної ефективності роботи флоту.

2.7. Веде оперативний облік, контроль та аналіз використання суден закордонного плавання, виконання комерційних графіків та планів відправлення експортно-імпортних вантажів.

2.8. Розглядає та акцептує рахунки, подані морськими портами та іноземними фірмами за надані послуги суднам закордонного плавання.

2.9. Вивчає та узагальнює правила (вимоги) закордонних перевезень вантажів, форми чартерів, коносаментів, накладних та інших перевізних документів та подає пропозиції щодо удосконалення документації.

2.10. Систематизує правила, звичаї, збори, що діють в іноземних портах, та організовує ознайомлення з ними екіпажів суден закордонного плавання.

2.11. Вивчає та узагальнює передовий вітчизняний та зарубіжний досвід організації праці транспортного флоту та організовує розповсюдження його на суднах закордонного плавання.

2.12. Контролює укомплектування екіпажів суден закордонного плавання, виконання плавскладом правил охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник служби закордонних перевезень має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник служби закордонних перевезень має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник служби закордонних перевезень має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник служби закордонних перевезень має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник служби закордонних перевезень має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник служби закордонних перевезень має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник служби закордонних перевезень має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник служби закордонних перевезень має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник служби закордонних перевезень має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник служби закордонних перевезень несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.