Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Завідувач бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. Знання не менше 2-х іноземних мов в обсязі спеціальних курсів.

Знає та застосовує у діяльності: правила внутрішнього розпорядку у готелі; правила та інструкції щодо приймання, розміщення та обслуговування іноземців; порядок розрахунку за надання послуг іноземцям; правила міжнародного етикету щодо обслуговування іноземців; пам'ятки історії та культури міста, у якому знаходиться готель.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує усією діяльністю бюро з обслуговування іноземних громадян. Наглядає за виконанням правил з приймання та обслуговування іноземців, за підготовкою номерів та їх заселенням. Контролює правильність реєстрації національних паспортів іноземців або документів, що засвідчують їх особу, перевіряє термін дії віз, правильність оформлення та виконання замовлень на придбання проїзних документів, квитків на екскурсії, у театр та на інші культурні заходи. Рекламує послуги, які надає готель, та організовує їх надання. Надає допомогу під час організації ділових зустрічей. Вживає заходів щодо збільшення кількості і якості послуг, які надаються іноземцям. Складає план роботи та відповідає за його виконання.