* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Автомобільний транспорт
Інструкція для посади "Завідувач квиткового бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи з питань роботи бюро; форми проїзних та провізних документів; порядок отримання, обліку, зберігання і видачі бланків проїзних, провізних та інших документів суворої звітності; правила ведення звітності; правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку; основи організації праці; основи трудового законодавства; правила та норми охорони праці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю бюро квиткового. Складає замовлення щодо необхідної кількості бланків проїзних та провізних документів (квитки, посадочні талони, квитанції з оплати багажу, вантажу тощо) і забезпечує їх отримання та видачу. Забезпечує зберігання проїзних документів та інших документів суворої звітності. Забезпечує зберігання архівних матеріалів. Веде облік використання бланків та звіряє його з даними квиткових касирів. Виконує роботу з підготовки необхідних звітів та довідок, пов'язаних з діяльністю бюро.