* *
Інструкція для посади "Завідувач квиткового бюро", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач квиткового бюро" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази й інші керівні документи з питань роботи бюро;
      - форми проїзних та провізних документів;
      - порядок отримання, обліку, зберігання і видачі бланків проїзних, провізних та інших документів суворої звітності;
      - правила ведення звітності;
      - правила експлуатації обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Завідувач квиткового бюро призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач квиткового бюро підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач квиткового бюро керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач квиткового бюро під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю бюро квиткового.

2.2. Складає замовлення щодо необхідної кількості бланків проїзних та провізних документів (квитки, посадочні талони, квитанції з оплати багажу, вантажу тощо) і забезпечує їх отримання та видачу.

2.3. Забезпечує зберігання проїзних документів та інших документів суворої звітності.

2.4. Забезпечує зберігання архівних матеріалів.

2.5. Веде облік використання бланків та звіряє його з даними квиткових касирів.

2.6. Виконує роботу з підготовки необхідних звітів та довідок, пов'язаних з діяльністю бюро.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач квиткового бюро має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач квиткового бюро має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач квиткового бюро має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач квиткового бюро має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач квиткового бюро має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач квиткового бюро має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач квиткового бюро має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач квиткового бюро має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач квиткового бюро має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач квиткового бюро несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.