* *
Інструкція для посади "Завідувач бюро перепусток", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач бюро перепусток" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи на підприємстві - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні документи органів вищого рівня, що стосуються організації пропускного режиму;
      - правила і порядок видавання перепусток, структуру підприємства, установи, організації та режим роботи його підрозділів;
      - порядок обліку та зберігання бланків і повернених перепусток;
      - керівний склад працівників підприємства, установи, організації і зразки підписів осіб, які мають право дозволяти видавання перепусток;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач бюро перепусток призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач бюро перепусток підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач бюро перепусток керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач бюро перепусток під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу бюро відповідно до встановленого порядку і чинних керівних документів з організації пропускного режиму підприємства, установи, організації.

2.2. Забезпечує додержання пропускного режиму і здійснює контроль за правильним оформленням, видаванням і поверненням перепусток, які дають право входу (виходу) на підприємство, в установу, організацію або в'їзду (виїзду) на їх територію, а також облік і зберігання бланків і повернених перепусток.

2.3. Керує роботою з підготовки необхідних звітів та довідок, пов'язаних з діяльністю бюро і видаванням пропускних документів.

2.4. Складає у встановленому порядку акти на знищення документів, термін зберігання яких закінчився.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач бюро перепусток має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач бюро перепусток має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач бюро перепусток має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач бюро перепусток має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач бюро перепусток має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач бюро перепусток має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач бюро перепусток має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач бюро перепусток має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач бюро перепусток має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач бюро перепусток несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.