Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Директор крематорію", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта у галузі управління. Стаж роботи за професією: для спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти, накази і розпорядження органів вищого рівня з питань організації та здійснення кремації померлих, захоронення урн з прахом; технічні та етичні вимоги до послуг, що надаються; порядок проведення ритуалу; національні особливості і традиції; правила оформлення відповідних документів кремації; встановлене устаткування і правила його технічної експлуатації; основи економіки, організації праці та управління; вітчизняний та зарубіжний досвід технічного оснащення, організації та виконання процесу кремації; правила охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво виробничо-господарською діяльністю крематорію з надання ритуальних послуг населенню. Забезпечує вчасне виконання замовлень населення на ритуальні послуги, дотримання установленого ритуалу і правильність оформлення документів кремації. Організовує і контролює технічну експлуатацію будинків, споруд та інженерного устаткування крематорію. Забезпечує рентабельну господарсько-фінансову діяльність і вчасне подання до відповідних органів установленої обліково-звітної документації. Організовує розроблення поточних і перспективних планів розвитку та вдосконалення матеріально-технічної бази крематорію, заходи щодо зменшення експлуатаційних витрат, економії матеріальних та енергетичних ресурсів, контролює їх виконання. Забезпечує підбір, розстановку та навчання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов'язків. Організовує оперативний контроль стану охорони праці і протипожежного захисту, дотримання працівниками виробничої санітарії.