Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Директор морського агентства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі морського агентування: для спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань морського агентування; нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України; чинне законодавство України; міжнародні договори, конвенції та угоди з питань торговельного мореплавства; методи управління господарською, виробничою та фінансове-валютною діяльністю морського агентства; організацію агентування суден, експедирування вантажів, фрахтування суден та надання митних брокерських послуг; Положення про морське агентство; умови колективного договору; основи транспортного права та морське право; досвід завоювання позицій на регіональних та світових ринках щодо надання суднам агентських послуг; економіку, організацію праці й управління; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво, формулює, планує всі види діяльності морського агентства. Організовує й забезпечує виробничу й фінансово-валютну діяльність агентства з метою повного виконання його статутних завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи, зменшення фінансових витрат. Спрямовує діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації постачання й агентського обслуговування суден у порту відповідно до інтересів судновласника й звичайної практики морського агентування. Організовує розроблення заходів з удосконалення ефективності роботи агентства для конкурентоспроможності на ринку щодо надання послуг у галузі торговельного мореплавства. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обґрунтованого планування. Організовує постійне рекламування всіх видів послуг, пов'язаних із морським агентуванням. Веде листування та радіотелефонні переговори із суднами, клієнтурою, портами, підприємствами та організаціями з питань, які стосуються сфери діяльності морського агентства. Вирішує питання в межах наданих йому прав. Здійснює контроль за належним використанням організаційної, обчислювальної техніки. Забезпечує правильну експлуатацію та технічний стан автотранспорту, закріпленого за морським агентством. Організовує та запроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань. Контролює підготовку до проведення атестації працівників. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку й доцільне використання. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві. Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням працівниками агентства комерційної таємниці, майна та коштів. Подає пропозиції щодо призначення на посаду, переміщення працівників на посадах, заохочення працівників, які відзначилися, і накладання дисциплінарних покарань на порушників. Перевіряє діяльність усіх працівників агентства та надає розпорядження щодо виконання їх функцій.