* *
Інструкція для посади "Директор морського агентства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор морського агентства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі морського агентування: для спеціаліста - не менше 5 років, бакалавра - не менше 7 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення, нормативні та інші керівні документи, що стосуються питань морського агентування;
      - нормативні акти Кодексу торговельного мореплавства України;
      - чинне законодавство України;
      - міжнародні договори, конвенції та угоди з питань торговельного мореплавства;
      - методи управління господарською, виробничою та фінансове-валютною діяльністю морського агентства;
      - організацію агентування суден, експедирування вантажів, фрахтування суден та надання митних брокерських послуг;
      - Положення про морське агентство;
      - умови колективного договору;
      - основи транспортного права та морське право;
      - досвід завоювання позицій на регіональних та світових ринках щодо надання суднам агентських послуг;
      - економіку, організацію праці й управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Директор морського агентства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор морського агентства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор морського агентства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор морського агентства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво, формулює, планує всі види діяльності морського агентства.

2.2. Організовує й забезпечує виробничу й фінансово-валютну діяльність агентства з метою повного виконання його статутних завдань, розширення сфери діяльності та підвищення економічних показників роботи, зменшення фінансових витрат.

2.3. Спрямовує діяльність колективу на підвищення якості та скорочення термінів організації постачання й агентського обслуговування суден у порту відповідно до інтересів судновласника й звичайної практики морського агентування.

2.4. Організовує розроблення заходів з удосконалення ефективності роботи агентства для конкурентоспроможності на ринку щодо надання послуг у галузі торговельного мореплавства.

2.5. Забезпечує діяльність агентства відповідно до світових стандартів шляхом упровадження передових методів роботи, застосування способів обґрунтованого планування.

2.6. Організовує постійне рекламування всіх видів послуг, пов'язаних із морським агентуванням.

2.7. Веде листування та радіотелефонні переговори із суднами, клієнтурою, портами, підприємствами та організаціями з питань, які стосуються сфери діяльності морського агентства.

2.8. Вирішує питання в межах наданих йому прав.

2.9. Здійснює контроль за належним використанням організаційної, обчислювальної техніки.

2.10. Забезпечує правильну експлуатацію та технічний стан автотранспорту, закріпленого за морським агентством.

2.11. Організовує та запроваджує технічне навчання працівників агентства, підвищення рівня їх знань.

2.12. Контролює підготовку до проведення атестації працівників.

2.13. Здійснює добір кадрів працівників, їх розстановку й доцільне використання.

2.14. Контролює додержання працюючими правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку в агентстві.

2.15. Стежить за дотриманням договірної та фінансової дисципліни, зберіганням працівниками агентства комерційної таємниці, майна та коштів.

2.16. Подає пропозиції щодо призначення на посаду, переміщення працівників на посадах, заохочення працівників, які відзначилися, і накладання дисциплінарних покарань на порушників.

2.17. Перевіряє діяльність усіх працівників агентства та надає розпорядження щодо виконання їх функцій.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор морського агентства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор морського агентства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор морського агентства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор морського агентства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор морського агентства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор морського агентства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор морського агентства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор морського агентства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор морського агентства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор морського агентства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор морського агентства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор морського агентства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор морського агентства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор морського агентства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор морського агентства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор морського агентства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.