* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Житлове та комунальне господарство населених пунктів
Інструкція для посади "Директор підприємства житлового господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти з питань житлової політики в Україні, постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлових підприємств (організацій); правила і норми технічної експлуатації житлового фонду; досвід роботи передових житлових підприємств (організацій); економіку та організацію виробництва, праці та управління; основи трудового законодавства; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу для забезпечення збереженості житлового фонду та утримання його в справному стані згідно з правилами і нормами технічної експлуатації. Забезпечує безперебійну роботу обладнання в житлових будинках, улаштування і належне утримання елементів зовнішнього благоустрою та санітарне очищення і прибирання будинків і територій домоволодінь. Організовує роботу з профілактичного огляду житлового фонду, розроблення та виконання річних і перспективних планів його ремонту. Здійснює контроль за своєчасною підготовкою житлового фонду до зими. Забезпечує рентабельну господарсько-фінансову діяльність житлового підприємства (організації), своєчасне надходження квартирної та орендної плати. Організовує розроблення і виконання заходів щодо зменшення експлуатаційних і трудових витрат на утримання житлового фонду, а також раціонального витрачання питної води, економії електро- і теплової енергії. Забезпечує своєчасне укладання договорів найму жилих та оренди нежилих приміщень, договорів про надання житлово-комунальних послуг. Здійснює контроль за дотриманням власниками квартир, квартиронаймачами та орендарями зобов'язань, передбачених договорами. Вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази житлового підприємства (організації), збереженості та правильної експлуатації обладнання; здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів, інвентарю для прибирання, спецодягу. Бере участь у роботі комісій з приймання будинків-новобудов, відомчих та кооперативних будинків, а також будинків після ремонту. Організовує роботу з планування, обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності, житлового підприємства (організації). Бере участь у роботі з приватизації житла. Приймає громадян у визначені дні і години. Своєчасно розглядає заяви, листи, скарги і дає громадянам відповіді на всі питання щодо експлуатації, ремонту будинків та утримання домоволодінь. Забезпечує своєчасне виконання заявок громадян щодо ліквідації несправностей, які виникають у будинках, чітку роботу диспетчерської служби. Вживає заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій на території домоволодінь житлового підприємства (організації). Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки, утримання у справному стані протипожежних пристроїв. Організовує оперативний контроль стану охорони праці. Забезпечує підбір, розстановку та навчання і виховання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов'язків. Створює громадським організаціям умови для проведення культурно-масової роботи серед населення і роботи з дітьми за місцем проживання.