Категорія - Керівники |  Галузь - Торгівля та громадське харчування
Інструкція для посади "Директор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 65. Торгівля та громадське харчування", що затверджен наказом Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України 30.11.1999 р. N 918. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст, бакалавр) за одним з напрямів підготовки "Економіка і підприємництво", "Менеджмент", "Торгівля". Післядипломна освіта в галузі управління (за винятком напряму підготовки "Менеджмент"). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня в сфері торгівлі: магістра - не менше 2 років, спеціаліста, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство України, що регламентує підприємницьку діяльність; нормативно-правові акти та документи з державного регулювання функціонування підприємств торгівлі та організації продажу продовольчих та непродовольчих товарів; нормативно-правову базу щодо захисту прав споживачів; категорії і види стандартів, іншу нормативно-технічну документацію щодо сертифікації товарів та послуг у торгівлі; правила торговельного обслуговування населення; правила конкурентних взаємовідносин; основи менеджменту, маркетингу, маркетингової логістики, основи товарознавства; призначення та види торгово-технологічного обладнання відповідно до типорозмірів торгових підприємств; принципи формування асортименту і контролю якості товарів; основи етики та психології в торгівлі; трудове законодавство; форми і методи організації та оплати праці; критерії оцінки ефективності трудової діяльності; принципи обліку та порядок організації бухгалтерської звітності; основи діловодства; правила використання засобів зв'язку, комп'ютерної та обчислювальної техніки; правила і норми охорони праці, протипожежного захисту, виробничої санітарії та особистої гігієни.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує діяльністю підприємства торгівлі, забезпечує ефективну взаємодію всіх підрозділів, пов'язаних з одержанням, збутом та реалізацією товарів, обслуговуванням покупців, наданням допоміжних послуг. Добирає кваліфікований персонал для підприємства та орієнтує його на задоволення потреб і запитів споживачів, зниження витрат обігу та підвищення прибутковості підприємства. Забезпечує впровадження прогресивних форм торгівлі, нового торгово-технологічного обладнання. Використовує працівників на робочих місцях з урахуванням раціонального розподілу праці, кваліфікації та їх психофізіологічних рис, забезпечує умови для підвищення їх кваліфікації, створює сприятливий мікроклімат у трудовому колективі. Організує вивчення та прогнозування кон'юнктури ринку на основі результатів маркетингових досліджень. Забезпечує наявність у продажу достатнього асортименту товарів. Спрямовує діяльність підприємства на використання сучасних методів планування, управління, ринкових принципів у відносинах з партнерами. Визначає напрями формування цінової, фінансової, страхової, зовнішньоекономічної політики підприємства торгівлі. Організує розроблення комплексного плану розвитку підприємства на основі даних аналізу господарської діяльності. Контролює виконання угод, забезпечує своєчасність бюджетних платежів. Забезпечує виконання чинного законодавства, застосування правових норм щодо торговельної діяльності, додержання вимог правил і норм з охорони праці, санітарно-технічного стану підприємства. Постійно підвищує професійну кваліфікацію.