* *
Інструкція для посади "Директор підприємства житлового господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор підприємства житлового господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр або спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні акти з питань житлової політики в Україні, постанови, розпорядження державних органів та інші керівні матеріали щодо діяльності житлових підприємств (організацій);
      - правила і норми технічної експлуатації житлового фонду;
      - досвід роботи передових житлових підприємств (організацій);
      - економіку та організацію виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор підприємства житлового господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор підприємства житлового господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор підприємства житлового господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор підприємства житлового господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу для забезпечення збереженості житлового фонду та утримання його в справному стані згідно з правилами і нормами технічної експлуатації.

2.2. Забезпечує безперебійну роботу обладнання в житлових будинках, улаштування і належне утримання елементів зовнішнього благоустрою та санітарне очищення і прибирання будинків і територій домоволодінь.

2.3. Організовує роботу з профілактичного огляду житлового фонду, розроблення та виконання річних і перспективних планів його ремонту.

2.4. Здійснює контроль за своєчасною підготовкою житлового фонду до зими.

2.5. Забезпечує рентабельну господарсько-фінансову діяльність житлового підприємства (організації), своєчасне надходження квартирної та орендної плати.

2.6. Організовує розроблення і виконання заходів щодо зменшення експлуатаційних і трудових витрат на утримання житлового фонду, а також раціонального витрачання питної води, економії електро- і теплової енергії.

2.7. Забезпечує своєчасне укладання договорів найму жилих та оренди нежилих приміщень, договорів про надання житлово-комунальних послуг.

2.8. Здійснює контроль за дотриманням власниками квартир, квартиронаймачами та орендарями зобов'язань, передбачених договорами.

2.9. Вживає заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази житлового підприємства (організації), збереженості та правильної експлуатації обладнання; здійснює контроль за економним витрачанням матеріалів, інвентарю для прибирання, спецодягу.

2.10. Бере участь у роботі комісій з приймання будинків-новобудов, відомчих та кооперативних будинків, а також будинків після ремонту.

2.11. Організовує роботу з планування, обліку та звітності за всіма розділами господарсько-фінансової діяльності, житлового підприємства (організації).

2.12. Бере участь у роботі з приватизації житла.

2.13. Приймає громадян у визначені дні і години.

2.14. Своєчасно розглядає заяви, листи, скарги і дає громадянам відповіді на всі питання щодо експлуатації, ремонту будинків та утримання домоволодінь.

2.15. Забезпечує своєчасне виконання заявок громадян щодо ліквідації несправностей, які виникають у будинках, чітку роботу диспетчерської служби.

2.16. Вживає заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій на території домоволодінь житлового підприємства (організації).

2.17. Забезпечує дотримання правил пожежної безпеки, утримання у справному стані протипожежних пристроїв.

2.18. Організовує оперативний контроль стану охорони праці.

2.19. Забезпечує підбір, розстановку та навчання і виховання кадрів, контролює виконання працівниками посадових обов'язків.

2.20. Створює громадським організаціям умови для проведення культурно-масової роботи серед населення і роботи з дітьми за місцем проживання.

2.21. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.22. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор підприємства житлового господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор підприємства житлового господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор підприємства житлового господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор підприємства житлового господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор підприємства житлового господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор підприємства житлового господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор підприємства житлового господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор підприємства житлового господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор підприємства житлового господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор підприємства житлового господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.