* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва контактної сірчаної кислоти 5 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічні схеми виробництва сірчаної кислоти на різних видах сировини; фізико-хімічні основи та суть процесів на всіх стадіях виробництва контактної сірчаної кислоти, акумуляторної та реактивної кислоти та олеуму; правила відбору проб та методику проведення аналізів у виробництві контактної сірчаної кислоти; фізико-хімічні властивості контактної маси; правила експлуатації високовольтної апаратури; технічні вимоги державних стандартів до готового продукту; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес, контролює та координує роботу у процесі виробництва контактної сірчаної кислоти: очистка газу, осушування повітря, каталітичне очищення, абсорбція сірчаного ангідриду, складування та відпускання готової продукції. Запобігає причинам, які спричиняють відхилення від норм технологічного режиму, та усуває їх. Керує виконанням найбільш складних процесів: одержання акумуляторної або реактивної кислот, олеуму, промиванням електрофільтрів, розігрівом контактних апаратів, пуском системи після зупинки. Веде контроль за наливом та зливом цистерн, за роботою холодильників та кислотністю стічних вод. Провадить контрольні аналізи. Вмикає та вимикає високовольтну апаратуру. Контролює завантаження контактної маси, приймання устаткування після ремонту. Керує робітниками, які зайняті у виробництві контактної сірчаної кислоти.