* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва
Інструкція для посади "Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Перепідготовка та стаж роботи за технологічно суміжною професією 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему виробництва сірчаної кислоти; фізико-хімічні основи та суть процесів очистки газів, осушування повітря, каталітичного окислення та абсорбції сірчаного ангідриду; технологічний режим та правила регулювання процесів; фізико-хімічні та технологічні властивості сірчистого та сірчаного ангідридів, сірчаної кислоти, олеуму, акумуляторної та реактивних кислот; будову та правила технічної експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів; правила відбору проб та методику проведення аналізів, які необхідні для контролю даного виробництва; правила переключення з ручного дистанційного регулювання процесів на автоматичне та навпаки; правила приймання устаткування з ремонту; правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Веде технологічний процес виробництва контактної сірчаної кислоти: очистки газу, каталітичного очищення та абсорбції сірчаного ангідриду. Веде процес одержання акумуляторної кислоти, промиває електрофільтри, розігріває контактні апарати, пускає системи після зупинки. Забезпечує постійну концентрацію олеуму, акумуляторної та реактивних кислот. Стежить за наливом та зливом цистерн, за роботою холодильників та кислотністю стічних вод. Складує та відпускає готову продукцію. Записує показники технологічного процесу у виробничий журнал. Виконує простий ремонт устаткування та комунікацій. Приймає устаткування після ремонту.