* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 27. Азотні виробництва та продукти органічного синтезу. Основні хімічні виробництва", що затверджен наказом N 550 міністерства промислової політики України від 27.09.2007 р. Погоджено міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - неповна вища освіта (молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника виробництва контактної сірчаної кислоти 5 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічні схеми виробництва сірчаної кислоти на різних видах сировини;
      - фізико-хімічні основи та суть процесів на всіх стадіях виробництва контактної сірчаної кислоти, акумуляторної та реактивної кислоти та олеуму;
      - правила відбору проб та методику проведення аналізів у виробництві контактної сірчаної кислоти;
      - фізико-хімічні властивості контактної маси;
      - правила експлуатації високовольтної апаратури;
      - технічні вимоги державних стандартів до готового продукту;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес, контролює та координує роботу у процесі виробництва контактної сірчаної кислоти: очистка газу, осушування повітря, каталітичне очищення, абсорбція сірчаного ангідриду, складування та відпускання готової продукції.

2.2. Запобігає причинам, які спричиняють відхилення від норм технологічного режиму, та усуває їх.

2.3. Керує виконанням найбільш складних процесів: одержання акумуляторної або реактивної кислот, олеуму, промиванням електрофільтрів, розігрівом контактних апаратів, пуском системи після зупинки.

2.4. Веде контроль за наливом та зливом цистерн, за роботою холодильників та кислотністю стічних вод.

2.5. Провадить контрольні аналізи.

2.6. Вмикає та вимикає високовольтну апаратуру.

2.7. Контролює завантаження контактної маси, приймання устаткування після ремонту.

2.8. Керує робітниками, які зайняті у виробництві контактної сірчаної кислоти.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва контактної сірчаної кислоти 6-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.