* *
Інструкція для посади "Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 19. Коксохімічне виробництво", що затверджен наказом міністерства промислової політики України 18.01.2002 N 28. Погоджений міністерством праці та соціальної політики України. Введений в дію з 1 січня 2002 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова загальна середня освіта. Одержання професії безпосередньо на виробництві. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічний процес виробництва креоліну та лізолу;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування, що обслуговується;
      - фізико-хімічні властивості сировини та реактивів, що використовуються в процесі;
      - призначення складових компонентів дезінфекційних засобів;
      - вимоги державних стандартів до якості реактивів та готової продукції;
      - методи, що використовуються для випробування якості креоліну та лізолу;
      - склад карболки;
      - рецептуру приготування креоліну та лізолу;
      - слюсарну справу.

1.4. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес виробництва креоліну та лізолу.

2.2. Подає сировину та реактиви в напірні баки, завантажує котли.

2.3. Омилює каніфоль, перевіряє за індикаторами закінчення процесу омилювання.

2.4. Відбирає проби для аналізів.

2.5. Розбавляє маслом кубові залишки для приготування карболки, завантажує сховища, підігріває та перемішує.

2.6. Зневоднює каустиком технічне мило.

2.7. Перекачує дезінфекційні продукти на склад.

2.8. Сепарує стічні води.

2.9. Стежить за роботою насосів, станом устаткування та готової продукції в сховищах.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування, що обслуговується.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник виробництва креоліну та лізолу 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.