* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Заступник начальника зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на посадах керівників нижчого рівня не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; основні чинники, що впливають на стан об’єктів охорони, збереження матеріальних та інших цінностей; основи організації праці та управління; організацію роботи зміни; види та форми звітності; принципи та методи оцінки ефективної діяльності зміни та закладу охорони; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує роботою зміни у межах делегованих йому начальником зміни повноважень, у разі його відсутності виконує обов’язки начальника зміни. Організовує виконання покладених на зміну завдань щодо збору, систематизації та обробки оперативної інформації. Контролює в межах своєї компетенції виконання особовим складом зміни завдань та функцій, дотримання режиму секретності, порядку ведення та оформлення службової документації. Здійснює постійну взаємодію з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами з питань оперативного реагування під час виникнення надзвичайних ситуацій. Організовує у разі загострення оперативної ситуації отримання інформації безпосередньо з місця події. Бере участь у межах своєї компетенції у підготовці пропозицій щодо підвищення ефективності дій закладу під час непередбачених оперативних обставин. Забезпечує підтримання ліній та засобів зв’язку у належному стані. Проводить у межах своєї компетенції перевірку відомостей про діяльність особового складу зміни. Контролює використання автотранспортних засобів. Забезпечує приймання, видавання та облік спеціальних засобів і зброї. Організовує та здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів згідно з чинним законодавством. Сприяє підвищенню кваліфікації особового складу зміни, веде облік його роботи. Розроблює графіки чергування. Забезпечує охорону об’єктів, матеріальних та інших цінностей. Вживає заходів у межах своєї компетенції щодо дотримання особовим складом зміни законності та дисципліни.

Спеціалізація
Має право: залучати у встановленому порядку відповідних фахівців для розробки пропозицій, рекомендацій, заходів з питань, що стосуються діяльності зміни; отримувати інформацію, необхідну для виконання службових обов’язків, покладених на особовий склад зміни; вносити на розгляд керівництва закладу пропозиції щодо удосконалення роботи зміни; брати участь у нарадах, зборах, засіданнях робочих груп з питань, пов’язаних з роботою зміни.