* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Генеральний директор телерадіокомпанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня щодо організації діяльності теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події, стан і перспективи розвитку господарства, наукового і культурного життя в країні, області (регіоні), передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; авторське і трудове законодавство; організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування; методи господарського розрахунку; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії). Організовує і спрямовує роботу її структурних підрозділів, очолює творчу діяльність журналістських колективів компанії з удосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання усіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці і випуску в ефір матеріалів про найважливіші події в області (регіоні). Очолює розроблення перспективних і поточних календарно-тематичних виробничо-фінансових планів структурних підрозділів телерадіокомпанії (телекомпанії, радіокомпанії), організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними і фінансовими ресурсами. Забезпечує виконання планових показників. Здійснює постійний зв'язок із регіональними органами державного управління, органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками. Укладає договори з підприємствами, організаціями і установами, контролює їх виконання. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників. Контролює виконання підрозділами мовлення календарно-тематичних планів. Здійснює заходи із застосування прогресивних форм організації та охорони праці, удосконалення видів і форм мовлення. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань матеріальних і технічних ресурсів. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, з іншими виробниками програм. Постійно дбає про забезпечення компанії кваліфікованими працівниками. Створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів у економічній та господарській діяльності компанії. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень.