Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Генеральний секретар федерації з виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: урядові постанови, декрети, накази, постанови Кабінету Міністрів України; накази та нормативні документи Держкомспорту України; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує роботу щодо виконання рішень, прийнятих президією, які стосуються завдань федерації, визначених статутом федерації та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації; ведення та збереження поточної документації, протоколів засідань президії та виконкому, постійних та тимчасових комітетів, інших документів федерації, формування архіву федерації; забезпечення інформаційного зв'язку між федерацією і його членами, іншими організаціями; залучення спеціалістів до роботи у штаті працівників виконкому.