* *
Інструкція для посади "Генеральний секретар федерації з виду спорту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Генеральний секретар федерації з виду спорту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері фізичної культури і спорту за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - урядові постанови, декрети, накази, постанови Кабінету Міністрів України;
      - накази та нормативні документи Держкомспорту України;
      - державну мову.

1.4. Генеральний секретар федерації з виду спорту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Генеральний секретар федерації з виду спорту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Генеральний секретар федерації з виду спорту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Генеральний секретар федерації з виду спорту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу щодо виконання рішень, прийнятих президією, які стосуються завдань федерації, визначених статутом федерації та інших питань, що не суперечать статутній діяльності федерації; ведення та збереження поточної документації, протоколів засідань президії та виконкому, постійних та тимчасових комітетів, інших документів федерації, формування архіву федерації; забезпечення інформаційного зв'язку між федерацією і його членами, іншими організаціями; залучення спеціалістів до роботи у штаті працівників виконкому.

2.2. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.3. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Генеральний секретар федерації з виду спорту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Генеральний секретар федерації з виду спорту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.