* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Генеральний директор національної кіностудії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтва; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і господарсько-фінансову діяльність кіностудії; постанови та рішення Кабінету Міністрів, Міністерства культури і мистецтв України; економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва; сучасні методи господарювання і управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності Національної кіностудії. Організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, відділів та інших структурних підрозділів Національної кіностудії. Відповідно до чинного законодавства забезпечує виконання завдань кіностудії, що спрямовані на формування та задоволення потреб населення у кіномистецтві, соціальний розвиток колективу. Вживає заходів щодо ефективного використання і зберігання закріпленого за кіностудією державного майна. Розроблює та практично реалізує найважливіші державні програми щодо створення високохудожніх кінофільмів. Діє від імені Національної кіностудії. Представляє її інтереси в громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає договори та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади (тарифні ставки) працівників, склади знімальних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, календарні плани робіт, експедиції та натурні зйомки, визначає їх готовність і терміни випуску кінофільмів. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Організовує весь комплекс робіт з кіновиробництва у павільйонах та під час виїздів у кіноекспедиції. Вживає заходів щодо забезпечення Національної кіностудії кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, визнання її творчого авторитету на загальнодержавному і міжнародному рівнях. Забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам генерального директора, керівникам функціональних підрозділів національної кіностудії. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.