* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів
Інструкція для посади "Директор кіностудії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в галузі культури за професіями керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: чинне законодавство в галузі культури та мистецтв; основи трудового законодавства України; чинні нормативні акти, що регулюють творчо-виробничу і фінансову діяльність кіностудії; постанови і рішення Кабінету Міністрів, Державного управління кінематографії, органів місцевого самоврядування в галузі культури і мистецтв; економіку, організацію, основи та специфіку кіновиробництва; сучасні методи господарювання і управління; правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво діяльністю кіностудії. Забезпечує розробку та виконання виробничо-творчих і фінансових планів. За наявності виробничої бази організує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць, цехів та інших структурних підрозділів підприємства. Діє від імені кіностудії. Представляє її інтереси в державних, кооперативних, комерційних підприємствах і установах, громадських організаціях, судових і арбітражних органах. Відкриває у банках рахунки. Користується правом розпорядження коштами. У межах своєї компетенції видає накази та затверджує відповідні акти, дає вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників. Укладає угоди та контракти. Визначає загальну чисельність працівників, структуру та штати, посадові обов'язки та посадові оклади працівників, склади знімальних груп і виконавців, ескізи та макети оформлення, календарні плани робіт над новими фільмами, визначає готовність сценарію і терміни виробництва фільмів. Вживає заходів щодо морального заохочення і матеріального стимулювання працівників, накладає дисциплінарні стягнення. Забезпечує ефективне використання і зберігання закріпленого за кіностудією майна. Організовує весь комплекс робіт у павільйонах, під час виїздів у експедиції. Вживає заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці. Забезпечує розроблення, укладання і використання колективного договору. Вирішує всі питання у межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам функціональних підрозділів кіностудії. Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку.