Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Головний миловар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: єдину систему технологічної підготовки виробництва, стандарти, технічні умови, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з миловаріння; технологію виробництва мила та методи хіміко-технологічного контролю його якості; технологічне устаткування і принцип його роботи; типові технологічні процеси і режими варіння мила; основи економіки, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища; основи законодавства про працю.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Впроваджує прогресивні технологічні процеси і режими, забезпечує удосконалення технології варіння мила. Керує технологічними процесами варіння основи туалетного, господарського мила і мийних засобів, використовуючи нові технології, досягнення науки і техніки. Розробляє і впроваджує заходи спрямовані на покращення технології, якості мила та мийних засобів, зниження матеріальних витрат, повне використання виробничих потужностей. Організовує роботу з вивчення та впровадження науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та світового досвіду з миловаріння. Розробляє зміни, які необхідно внести в технічну документацію в зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва мила. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння новорозроблюваних технологічних процесів варіння мила. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідні сировину і матеріали, контролює своєчасне надходження їх на підприємство та наявність на складах залишків сировини і матеріалів. Забезпечує миловарів нормативними документами, технологічними інструкціями. Розробляє рецептури і режими варіння основи туалетного, господарського мила і мийних засобів, забезпечує необхідною сировиною. Контролює додержання встановлених технологічних процесів, рецептур, технологічних інструкцій, проводить роботу з удосконалення методів хіміко-технологічного контролю. Контролює якість звареного мила, дає дозвіл на відкачування мильного ядра на переробку, вивчає причини браку і вживає заходів щодо його усунення. Проводить поточний облік прийнятої, використаної сировини і звареного мила, готує звіт згідно з встановленим положенням.