Категорія - Керівники |  Галузь - Водний транспорт. Розділ 'Морський транспорт'
Інструкція для посади "Головний механік судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією старшого механіка на енергонасичених суднах: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби; правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном; Кодекс торговельного мореплавства України; техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів; методи оцінки технічного стану, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування; експлуатацію систем внутрішньосуднового зв'язку; положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо; вимоги Міжнародних санітарних правил; Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою; організацію вахтової служби; правила та інструкції судновласника; умови колективного договору (трудового контракту); аварійно-рятувальну справу; дії машинної команди щодо забезпечення живучості в машинному відділенні; організацію робіт під час судноремонту; економіку; організацію праці та управління; трудове законодавство.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Забезпечує безперервну й технологічно правильну експлуатацію головної енергетичної установки та допоміжних механізмів відповідно до нормативних техніко-експлуатаційних характеристик. Здійснює контроль за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, стежить за виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій. Організовує розроблення планів огляду, випробувань та профілактичного ремонту устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує й контролює їх виконання. Контролює безпечне і якісне проведення ремонтних робіт і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності. Створює умови експлуатації та розробляє заходи з подовження міжремонтних періодів роботи устаткування. Бере участь у підготовці пропозицій щодо реконструкції, переозброєння судна, у роботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, малої механізації, нової техніки. Забезпечує своєчасне пред'явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду. Здійснює контроль за витратами коштів на капітальний ремонт і відновлення устаткування. Забезпечує контроль за осадкою, остійністю та напругами корпусу судна. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонту суднового устаткування. Керує службою технічної експлуатації судна. Вивчає ділові якості підлеглого персоналу судна, подає пропозиції з добору й розстановки кадрів. Веде виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості робіт, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони природного навколишнього середовища.