Інструкція для посади "Головний механік судна", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний механік судна" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією старшого механіка на енергонасичених суднах: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, положення та інші керівні документи з технічної експлуатації суднової техніки, організації загальносуднової служби;
      - правила та нормативні документи Регістру судноплавства України або іншого класифікаційного товариства, яке здійснює технічний нагляд за судном;
      - Кодекс торговельного мореплавства України;
      - техніко-експлуатаційні характеристики головних та допоміжних силових енергетичних установок та суднових технічних засобів;
      - нормативні та технічні інструкції з ремонту силових енергетичних установок та суднових технічних засобів;
      - методи оцінки технічного стану, надійності та довговічності суднових машин та механізмів, суднового устаткування;
      - експлуатацію систем внутрішньосуднового зв'язку;
      - положення міжнародних конвенцій та резолюцій Міжнародної морської організації (ІМО) щодо охорони життя людини на морі (СОЛАС), запобігання забрудненню із суден (МАРПОЛ), запобігання зіткненню суден (МППСС), про підготовку й дипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) тощо;
      - вимоги Міжнародних санітарних правил;
      - Галузеву угоду між Мінтрансом України й профспілкою;
      - організацію вахтової служби;
      - правила та інструкції судновласника;
      - умови колективного договору (трудового контракту);
      - аварійно-рятувальну справу;
      - дії машинної команди щодо забезпечення живучості в машинному відділенні;
      - організацію робіт під час судноремонту;
      - економіку;
      - організацію праці та управління;
      - трудове законодавство.

1.4. Головний механік судна призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний механік судна підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний механік судна керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний механік судна під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперервну й технологічно правильну експлуатацію головної енергетичної установки та допоміжних механізмів відповідно до нормативних техніко-експлуатаційних характеристик.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням у справному технічному стані енергетичного, технологічного та іншого устаткування, суднових систем, пристроїв та механізмів, а також за забезпеченням своєчасного та кваліфікованого технічного обслуговування, правильного ведення суднової технічної та експлуатаційної документації, стежить за виконанням вимог і розпоряджень органів технічного нагляду та державних інспекцій.

2.3. Організовує розроблення планів огляду, випробувань та профілактичного ремонту устаткування згідно з положеннями системи планово-запобіжного ремонту, затверджує й контролює їх виконання.

2.4. Контролює безпечне і якісне проведення ремонтних робіт і модернізацію устаткування, роботу з підвищення його надійності та довговічності.

2.5. Створює умови експлуатації та розробляє заходи з подовження міжремонтних періодів роботи устаткування.

2.6. Бере участь у підготовці пропозицій щодо реконструкції, переозброєння судна, у роботах з упровадження засобів технічної діагностики, автоматики, малої механізації, нової техніки.

2.7. Забезпечує своєчасне пред'явлення судна та його технічних засобів для огляду органами технічного нагляду.

2.8. Здійснює контроль за витратами коштів на капітальний ремонт і відновлення устаткування.

2.9. Забезпечує контроль за осадкою, остійністю та напругами корпусу судна.

2.10. Бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо створення безпечних і сприятливих умов праці під час експлуатації та ремонту суднового устаткування.

2.11. Керує службою технічної експлуатації судна.

2.12. Вивчає ділові якості підлеглого персоналу судна, подає пропозиції з добору й розстановки кадрів.

2.13. Веде виховну роботу, спрямовану на підвищення трудової та виробничої дисципліни, поліпшення якості робіт, зниження витрат на ремонт і технічне обслуговування.

2.14. Здійснює контроль за дотриманням правил охорони праці, протипожежного захисту та охорони природного навколишнього середовища.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний механік судна має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний механік судна має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний механік судна має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний механік судна має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний механік судна має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний механік судна має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний механік судна має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний механік судна має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний механік судна має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний механік судна несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний механік судна несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний механік судна несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний механік судна несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний механік судна несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний механік судна несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний механік судна несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.