Інструкція для посади "Головний миловар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Головний миловар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня: для магістра - не менше 2 років, спеціаліста - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - єдину систему технологічної підготовки виробництва, стандарти, технічні умови, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з миловаріння;
      - технологію виробництва мила та методи хіміко-технологічного контролю його якості;
      - технологічне устаткування і принцип його роботи;
      - типові технологічні процеси і режими варіння мила;
      - основи економіки, правила та норми охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Головний миловар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Головний миловар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Головний миловар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Головний миловар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Впроваджує прогресивні технологічні процеси і режими, забезпечує удосконалення технології варіння мила.

2.2. Керує технологічними процесами варіння основи туалетного, господарського мила і мийних засобів, використовуючи нові технології, досягнення науки і техніки.

2.3. Розробляє і впроваджує заходи спрямовані на покращення технології, якості мила та мийних засобів, зниження матеріальних витрат, повне використання виробничих потужностей.

2.4. Організовує роботу з вивчення та впровадження науково-технічних досягнень, передового вітчизняного та світового досвіду з миловаріння.

2.5. Розробляє зміни, які необхідно внести в технічну документацію в зв'язку з коригуванням технологічних процесів і режимів виробництва мила.

2.6. Керує проведенням дослідних та експериментальних робіт з освоєння новорозроблюваних технологічних процесів варіння мила.

2.7. Відповідно до виробничої програми подає заявки на необхідні сировину і матеріали, контролює своєчасне надходження їх на підприємство та наявність на складах залишків сировини і матеріалів.

2.8. Забезпечує миловарів нормативними документами, технологічними інструкціями.

2.9. Розробляє рецептури і режими варіння основи туалетного, господарського мила і мийних засобів, забезпечує необхідною сировиною.

2.10. Контролює додержання встановлених технологічних процесів, рецептур, технологічних інструкцій, проводить роботу з удосконалення методів хіміко-технологічного контролю.

2.11. Контролює якість звареного мила, дає дозвіл на відкачування мильного ядра на переробку, вивчає причини браку і вживає заходів щодо його усунення.

2.12. Проводить поточний облік прийнятої, використаної сировини і звареного мила, готує звіт згідно з встановленим положенням.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Головний миловар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Головний миловар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Головний миловар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Головний миловар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Головний миловар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Головний миловар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Головний миловар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Головний миловар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Головний миловар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Головний миловар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Головний миловар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Головний миловар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Головний миловар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Головний миловар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Головний миловар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Головний миловар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.