* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Директор малого сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали; технологію виробництва продукції підприємства, виробничі потужності підприємства, особливості його структури; чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови; системи, методи та засоби технічного контролю; організацію обліку, порядок і терміни складання звітності; основи ринкової економіки, організації праці, виробництва та управління; трудове законодавство; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Доброякісно й у визначений загальними зборами термін виконує їх постанови. Готує і забезпечує проведення загальних зборів, засідань правління в терміни, установлені чинним Статутом. Організовує і забезпечує керівництво та управління справами підприємства в межах своїх прав у періоди між загальними зборами. Забезпечує виконання постанов загальних зборів. Представляє підприємство у відносинах із державними органами та іншими закладами й організаціями. Розробляє і подає на затвердження загальними зборами проекти та плани економічного й соціального розвитку підприємства. Визначає розмір витрат у межах зазначених сум, ухвалює разом з дирекцією (правлінням) постанови та рішення про організацію, ліквідацію та реорганізацію підрозділів підприємства. Затверджує Статут і положення про підрозділи підприємства, положення про формування та використання фондів. Готує звіти про свою роботу та роботу дирекції (правління) та звітує про неї перед загальними зборами. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.