* *
Інструкція для посади "Директор малого сільськогосподарського підприємства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор малого сільськогосподарського підприємства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи в сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали;
      - технологію виробництва продукції підприємства, виробничі потужності підприємства, особливості його структури;
      - чинні в галузі та на підприємстві стандарти і технічні умови;
      - системи, методи та засоби технічного контролю;
      - організацію обліку, порядок і терміни складання звітності;
      - основи ринкової економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Директор малого сільськогосподарського підприємства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор малого сільськогосподарського підприємства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор малого сільськогосподарського підприємства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор малого сільськогосподарського підприємства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Доброякісно й у визначений загальними зборами термін виконує їх постанови.

2.2. Готує і забезпечує проведення загальних зборів, засідань правління в терміни, установлені чинним Статутом.

2.3. Організовує і забезпечує керівництво та управління справами підприємства в межах своїх прав у періоди між загальними зборами.

2.4. Забезпечує виконання постанов загальних зборів.

2.5. Представляє підприємство у відносинах із державними органами та іншими закладами й організаціями.

2.6. Розробляє і подає на затвердження загальними зборами проекти та плани економічного й соціального розвитку підприємства.

2.7. Визначає розмір витрат у межах зазначених сум, ухвалює разом з дирекцією (правлінням) постанови та рішення про організацію, ліквідацію та реорганізацію підрозділів підприємства.

2.8. Затверджує Статут і положення про підрозділи підприємства, положення про формування та використання фондів.

2.9. Готує звіти про свою роботу та роботу дирекції (правління) та звітує про неї перед загальними зборами.

2.10. Контролює додержання працівниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор малого сільськогосподарського підприємства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор малого сільськогосподарського підприємства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.