* *
Інструкція для посади "Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони України;
      - укази і розпорядження Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України;
      - законодавчі та нормативно-правові акти державних органів, директивні документи Державного комітету України з фізичної культури і спорту;
      - державну мову.

1.4. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює загальне керівництво організацією, визначає основні напрями діяльності.

2.2. Бере участь у розробленні і здійсненні контролю планів діяльності організації, забезпечує їх реалізацію.

2.3. Несе відповідальність перед державними органами виконавчої влади, Держкомспортом України.

2.4. Забезпечує роботу з підготовки підприємства, організації для проведення навчально-тренувальних занять, спортивно-масових заходів.

2.5. Здійснює контроль за проведенням будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів.

2.6. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем, соціальної сфери.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.