* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Директор підприємства фізкультурно-спортивної спрямованості", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: закони України; укази і розпорядження Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; законодавчі та нормативно-правові акти державних органів, директивні документи Державного комітету України з фізичної культури і спорту; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює загальне керівництво організацією, визначає основні напрями діяльності. Бере участь у розробленні і здійсненні контролю планів діяльності організації, забезпечує їх реалізацію. Несе відповідальність перед державними органами виконавчої влади, Держкомспортом України. Забезпечує роботу з підготовки підприємства, організації для проведення навчально-тренувальних занять, спортивно-масових заходів. Здійснює контроль за проведенням будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів. Здійснює матеріально-технічне забезпечення виробничого процесу, створення оптимальних умов для соціального розвитку колективу, формування сучасної матеріально-технічної бази з високоякісним інвентарем, соціальної сфери.