Категорія - Робітники |  Галузь - Сільське господарство та пов'язані з ним послуги
Інструкція для посади "Тваринник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тваринника 4 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологію й прогресивні методи утримання дійного стада, корів з молочними телятами в м'ясному скотарстві і телят у зимову та літню пори; методи підвищення продуктивності обслуговуваного поголів'я худоби; правила одержання молока високої якості; терміни статевої зрілості телиць; ознаки появи охоти в корів, телиць; терміни парування або штучного осіменіння; правила догляду за тільними коровами й телицями; правила приймання отелень; особливості утримання й вирощування молодняка в приміщеннях різних типів; профілактичні заходи щодо запобігання захворюванням тварин; основні вимоги зоотехніки до комплектування телят у групи; правила застосування антибіотиків та мікроелементів; будову і правила експлуатації обслуговуваних механізмів та устаткування; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за дійним та маточним стадами в спеціалізованому м'ясному скотарстві, за коровами-годувальницями з телятами, телятами профілакторного та молочного періоду і ремонтним молодняком великої рогатої худоби. Виконує заходи щодо підвищення молочної продуктивності корів, збільшення виходу телят та поліпшення їх збереження, годує худобу збалансованими за поживними речовинами кормами. Годує, напуває, випасає та чистить тварин. Допомагає лікувати і проводити ветеринарну обробку тварин. Стежить за тільними коровами. Приймає телят і допомагає тваринникам доїти корів під час отелення. Виявляє охоту, приводить корів для осіменіння або парування. Проводить моціони та прогулянки тварин. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.