Інструкція для посади "Тваринник 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Тваринник 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією тваринника 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологію й прогресивні методи утримання дійного стада, корів з молочними телятами в м'ясному скотарстві і телят у зимову та літню пори;
      - методи підвищення продуктивності обслуговуваного поголів'я худоби;
      - правила одержання молока високої якості;
      - терміни статевої зрілості телиць;
      - ознаки появи охоти в корів, телиць;
      - терміни парування або штучного осіменіння;
      - правила догляду за тільними коровами й телицями;
      - правила приймання отелень;
      - особливості утримання й вирощування молодняка в приміщеннях різних типів;
      - профілактичні заходи щодо запобігання захворюванням тварин;
      - основні вимоги зоотехніки до комплектування телят у групи;
      - правила застосування антибіотиків та мікроелементів;
      - будову і правила експлуатації обслуговуваних механізмів та устаткування;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Тваринник 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Тваринник 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Тваринник 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Тваринник 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує ручні та частково механізовані роботи з догляду за дійним та маточним стадами в спеціалізованому м'ясному скотарстві, за коровами-годувальницями з телятами, телятами профілакторного та молочного періоду і ремонтним молодняком великої рогатої худоби.

2.2. Виконує заходи щодо підвищення молочної продуктивності корів, збільшення виходу телят та поліпшення їх збереження, годує худобу збалансованими за поживними речовинами кормами.

2.3. Годує, напуває, випасає та чистить тварин.

2.4. Допомагає лікувати і проводити ветеринарну обробку тварин.

2.5. Стежить за тільними коровами.

2.6. Приймає телят і допомагає тваринникам доїти корів під час отелення.

2.7. Виявляє охоту, приводить корів для осіменіння або парування.

2.8. Проводить моціони та прогулянки тварин.

2.9. Додержується правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Тваринник 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Тваринник 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Тваринник 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Тваринник 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Тваринник 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Тваринник 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Тваринник 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Тваринник 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Тваринник 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Тваринник 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.