* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Виробництва харчової промисловості
Інструкція для посади "Автоклавник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією автоклавника 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: технологічну схему дільниці, що обслуговується, суть процесів розщеплення, ізотермії, автоклавування, освітлення; будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування; правила відбирання проб та проведення аналізів; державні стандарти та технічні умови на сировину та напівфабрикати, вимоги безпечного ведення робіт на робочому місці.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Завантажує сировину та реактиви до апаратів попереднього оброблення, розмішує і підігріває масу, вивантажує одержані напівфабрикати в автоклави. Регулює хід реакції в апаратах попереднього оброблення. Усуває явища ізотермії. Визначає кінець реакції та надлишок кислотності. Розраховує добавки для закінчення реакції. Контролює параметри технологічного процесу (температуру, тиск, концентрацію, розкладання, освітлення) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів. Відбирає проби для аналізів і проводить аналізи експрес-методом. Перевіряє устаткування перед пуском. Стежить за роботою розкладників автоклавів, відстійників, насосів, пускає та зупиняє устаткування. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій, готує устаткування до ремонту.