* *
Інструкція для посади "Автоклавник 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 11. Виробництва харчової промисловості", що затверджен Міністерством агропромислового комплексу України 09.02.1998 р. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Автоклавник 4-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією автоклавника 3 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, що обслуговується, суть процесів розщеплення, ізотермії, автоклавування, освітлення;
      - будову, принцип роботи та правила технічної експлуатації устаткування;
      - правила відбирання проб та проведення аналізів;
      - державні стандарти та технічні умови на сировину та напівфабрикати, вимоги безпечного ведення робіт на робочому місці.

1.4. Автоклавник 4-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Автоклавник 4-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Автоклавник 4-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Автоклавник 4-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Завантажує сировину та реактиви до апаратів попереднього оброблення, розмішує і підігріває масу, вивантажує одержані напівфабрикати в автоклави.

2.2. Регулює хід реакції в апаратах попереднього оброблення.

2.3. Усуває явища ізотермії.

2.4. Визначає кінець реакції та надлишок кислотності.

2.5. Розраховує добавки для закінчення реакції.

2.6. Контролює параметри технологічного процесу (температуру, тиск, концентрацію, розкладання, освітлення) за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.7. Відбирає проби для аналізів і проводить аналізи експрес-методом.

2.8. Перевіряє устаткування перед пуском.

2.9. Стежить за роботою розкладників автоклавів, відстійників, насосів, пускає та зупиняє устаткування.

2.10. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування та комунікацій, готує устаткування до ремонту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Автоклавник 4-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Автоклавник 4-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Автоклавник 4-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Автоклавник 4-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Автоклавник 4-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Автоклавник 4-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Автоклавник 4-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Автоклавник 4-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Автоклавник 4-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Автоклавник 4-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.