* *

 Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Автоклавник лиття під тиском 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Базова загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без вимог до стажу роботи.

Знає та застосовує у діяльності: будову та принцип дії різних автоклавів; будову та способи відліку показань контрольно-вимірювальних приладів; правила регулювання тиску стисненого повітря; тривалість витримки відливок в автоклавах; способи стропування, піднімання та переміщення форм.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Обслуговує автоклави різних типів. Завантажує форми в автоклави для заливання металом. Вмикає тиск стисненого повітря і регулює швидкість його притоку. Стежить за часом витримки відливок в автоклаві. Вивантажує залиті форми з автоклавів і транспортує на вибивний майданчик за допомогою підйомно-транспортних засобів. Чистить автоклави.