Категорія - Керівники |  Галузь - Спортивна діяльність
Інструкція для посади "Директор школи", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 85. Спортивна діяльність", що затверджен наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту 17.10.2002 N 2264. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: постанови та рішення державних органів про основні напрями розвитку оборонно-масової, навчальної та спортивної роботи, що регламентують діяльність школи; основи трудового та цивільного законодавства; основи економіки, організації праці та управління; вітчизняний та світовий досвід у галузі технічних та прикладних видів спорту; правила з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту; державну мову.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує навчальною та виховною роботою в школі. Організовує та спрямовує діяльність усього колективу на своєчасне та якісне виконання планів з підготовки спортсменів-розрядників. Організовує методичну та спеціальну підготовку тренерів-викладачів, інструкторів-методистів, періодично проводить з ними методичні заняття. Керує роботою методичної ради. Вживає заходів для своєчасного забезпечення школи табельним майном та технікою, а також для вдосконалення навчальної та спортивної бази. Здійснює контроль за дотриманням правил використання навчальної та спортивної техніки, інвентарю та обладнання, своєчасним та якісним їх обслуговуванням, ремонтом. Вживає заходів із запобігання аваріям та пригодам. Відповідає за виконання правил безпеки під час проведення спортивно-масових заходів. Стежить за якісним збереженням приміщень та споруд, забезпеченням безпечного ведення робіт та протипожежних заходів. Розробляє та подає на затвердження органу вищого рівня штатні розписи, кошторис доходів та видатків. Контролює правильність витрат коштів згідно із затвердженим кошторисом.