* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Авіаційний транспорт
Інструкція для посади "Директор з авіаційної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління і забезпечення авіаційної безпеки та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у структурі забезпечення авіаційної безпеки - не менше 3 років.

Знає та застосовує у діяльності: Повітряний кодекс України; укази Президента України; постанови Кабінету Міністрів України; вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO; організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства; правила, стандарти та практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань; засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, планування заходів щодо запобігання і локалізації негативних проявів, що впливають на безпеку цивільної авіації; принципи взаємодії і розмежування повноважень заінтересованих міністерств та відомств, причетних до забезпечення безпеки на транспорті; правила і методику проведення службових розслідувань; норми охорони безпеки праці; основи менеджменту у сфері управління діяльністю авіаційних підприємств; основу трудового законодавства, напрями підвищення моральних і ділових якостей авіаперсоналу, зайнятого в сфері забезпечення безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист діяльності аеропорту (авіакомпанії) від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність. Підтримує та удосконалює системи охорони і захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення. Організовує заходи щодо контролю на безпеку із застосуванням спеціальних технічних засобів. Планує основні перспективні та річні заходи в обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту (авіакомпанії). Здійснює аналіз стану авіаційної безпеки, проведення огляду місць, що можуть піддаватись ушкодженню або небезпеці. Здійснює контроль за виконанням норм, правил і процедур у підрозділах аеропорту (авіакомпанії) з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності. Координує дії із відповідними підрозділами заінтересованих міністерств та відомств щодо виконання завдань із забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та авіаційного персоналу у разі створення кризової ситуації. Взаємодіє в опрацюванні спеціальних планів запобігання та локалізації протиправних посягань із силовими підрозділами відповідних відомств. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO. Організовує і проводить навчання та інструктажі з питань дотримання міжнародних вимог і стандартів у сфері забезпечення авіаційної безпеки з членами льотних екіпажів. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог авіаційної безпеки персоналом аеропорту (авіакомпанії), іншими фізичними та юридичними особами.