* *
Інструкція для посади "Директор з авіаційної безпеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 68. Авіаційний транспорт", що затверджено наказом Міністерства транспорту України 17.07.2002 р. N 488. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Директор з авіаційної безпеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта у галузі управління і забезпечення авіаційної безпеки та системи управління якістю. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня у структурі забезпечення авіаційної безпеки - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Повітряний кодекс України;
      - укази Президента України;
      - постанови Кабінету Міністрів України;
      - вимоги системи управління якістю згідно з ДСТУ ISO;
      - організаційно-розпорядчі документи Міністерства транспорту України, Укравіатрансу, власні нормативні документи підприємства;
      - правила, стандарти та практику міжнародних організацій цивільної авіації щодо забезпечення належного захисту діяльності підприємства від актів незаконного втручання та інших протиправних посягань;
      - засоби і способи врегулювання кризових ситуацій, планування заходів щодо запобігання і локалізації негативних проявів, що впливають на безпеку цивільної авіації;
      - принципи взаємодії і розмежування повноважень заінтересованих міністерств та відомств, причетних до забезпечення безпеки на транспорті;
      - правила і методику проведення службових розслідувань;
      - норми охорони безпеки праці;
      - основи менеджменту у сфері управління діяльністю авіаційних підприємств;
      - основу трудового законодавства, напрями підвищення моральних і ділових якостей авіаперсоналу, зайнятого в сфері забезпечення безпеки.

1.4. Директор з авіаційної безпеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Директор з авіаційної безпеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Директор з авіаційної безпеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Директор з авіаційної безпеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує комплекс заходів, спрямованих на захист діяльності аеропорту (авіакомпанії) від актів незаконного втручання, терористичних, диверсійних та інших протиправних посягань на його нормальну діяльність.

2.2. Підтримує та удосконалює системи охорони і захисту повітряних суден, об'єктів радіонавігації, зв'язку, життєзабезпечення.

2.3. Організовує заходи щодо контролю на безпеку із застосуванням спеціальних технічних засобів.

2.4. Планує основні перспективні та річні заходи в обсязі виконання вимог програми безпеки аеропорту (авіакомпанії).

2.5. Здійснює аналіз стану авіаційної безпеки, проведення огляду місць, що можуть піддаватись ушкодженню або небезпеці.

2.6. Здійснює контроль за виконанням норм, правил і процедур у підрозділах аеропорту (авіакомпанії) з метою опрацювання превентивних заходів захисту їх діяльності.

2.7. Координує дії із відповідними підрозділами заінтересованих міністерств та відомств щодо виконання завдань із забезпечення безпеки пасажирів, членів екіпажу та авіаційного персоналу у разі створення кризової ситуації.

2.8. Взаємодіє в опрацюванні спеціальних планів запобігання та локалізації протиправних посягань із силовими підрозділами відповідних відомств.

2.9. Організовує та впроваджує систему управління якістю згідно з ДСТУ ISO.

2.10. Організовує і проводить навчання та інструктажі з питань дотримання міжнародних вимог і стандартів у сфері забезпечення авіаційної безпеки з членами льотних екіпажів.

2.11. Проводить службові розслідування щодо порушення вимог авіаційної безпеки персоналом аеропорту (авіакомпанії), іншими фізичними та юридичними особами.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Директор з авіаційної безпеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Директор з авіаційної безпеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Директор з авіаційної безпеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Директор з авіаційної безпеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Директор з авіаційної безпеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Директор з авіаційної безпеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Директор з авіаційної безпеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Директор з авіаційної безпеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Директор з авіаційної безпеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Директор з авіаційної безпеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.