* *

 Категорія - Керівники |  Галузь - Виробництво та розподілення електроенергії
Інструкція для посади "Директор електричних мереж", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років, у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: постанови й рішення Уряду, визначальні основні напрями економічного і соціального розвитку відповідної галузі; розпорядження, накази, інші керівні та нормативні матеріали, що стосуються діяльності підприємства; профіль, спеціалізацію та особливості структури підприємства; перспективи технічного, економічного та соціального розвитку галузі та підприємства, виробничі потужності; технологію виробництва й розподілу електричної та теплової енергії; порядок розроблення і затвердження планів виробничо-господарської діяльності підприємства електричних мереж (теплових мереж); методи господарювання і управління; порядок укладання і виконання господарських договорів; досягнення науки й техніки в галузі енергетики та досвід передових енергопідприємств; економіку, організацію виробництва, праці і управління.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює оперативне керівництво підприємством, організовує виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання задач підприємства, передбачених Статутом (положенням про підприємство) і трудовим договором (контрактом). Організовує роботу й ефективну взаємодію цехів та інших структурних підрозділів підприємства з метою забезпечення безперебійного електропостачання (теплопостачання) населення та об'єктів всіх видів економічної діяльності. Забезпечує виконання показників ефективності використання державного майна та прибутків, рентабельності виробництва, виконання державних завдань згідно із встановленими кількісними та якісними показниками. Вживає заходів до забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань і досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов для їх праці, дотримання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. Вживає заходів щодо соціального розвитку колективу, забезпечує розроблення, укладання і виконання колективного договору, зміцнення трудової і виробничої дисципліни. Забезпечує правильне застосування принципу соціальної справедливості, поєднання економічних та адміністративних методів керівництва, єдиноначальності й колективності в обговоренні та вирішенні питань, матеріального та морального стимулювання, підвищення ефективності виробництва. Вирішує всі питання в межах наданих йому прав і доручає виконання окремих виробничо-господарських функцій іншим службовим особам - своєму заступникові, керівникам функціональних та виробничих підрозділів підприємства. Забезпечує дотримання законності в діяльності підприємства, активне використання правових засобів для вдосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і господарського розрахунку, у тому числі у взаємодії з ринком електричної енергії. Щорічно подає до органу управління майном звіт про результати роботи підприємства.