Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Металізатор 4-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 3 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: конструкцію і налагодження устаткування, яке обслуговує; основні відомості про електричні і кінематичні схеми установок газової, електродугової металізації та плазмового напилення; способи оплавлення металізаційного шару; вимоги до поверхонь, на яких проводиться напилення покриттів; основні закони електротехніки; способи випробування і контролю напиленого шару; основні відомості про методи одержання та зберігання газів, які застосовує під час плазмового напилення; основні відомості про механізм утворення покриттів, хімічний склад і фізико-механічні властивості.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує процес металізації легкоплавкими металами і кольоровими металами газотермічним і електродуговим способами деталі і вироби особливо складної конфігурації. Виконує металізацію порошковими та тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим і вакуумним способами деталей і виробів складної конфігурації. Виконує плазмове напилення порошкових і тугоплавких матеріалів на деталі і вироби середньої складності конфігурації. Виконує металізацію різними металами з заданою товщиною покривання для відновлення розмірів деталей механізмів і верстатів. Виконує декоративну металізацію деталей і вузлів кольоровими металами. Оплавляє металізований шар з тугоплавких матеріалів на простих і середньої складності деталях і виробах. Наносить суспензії і пасти з порошків металів і сплавів на відповідні та складні за формою деталі і вироби. Виконує гаряче покривання благородними металами і сплавами дроту з тугоплавких і кольорових металів. Виконує плазмове напилення на деталі з криволінійними поверхнями, які мають западини і виступи. Регулює режими роботи установок порошкового напилення. Виконує бакелізацію і металізацію карбідкремнієвих електронагрівальних стрижнів і бере участь в металізації їх заготовок з попереднім плавленням легованого кремнію на високочастотному агрегаті просочування. Налагоджує і регулює металізаційні апарати і установки. Бере участь у поточному ремонті апаратури, яку обслуговує.

Приклади робіт
Вали багатоколінчасті двигунів приводу водяного насосу та розподільні кулачкові - металізація спрацьованих шийок. Втулки для корпусів напівпровідникових приладів - металізація. Втулки підшипників - металізація спрацьованих внутрішніх поверхонь. Деталі закладні з кількістю приварених анкерів понад 8 - металізація. Деталі типу розтрубів, циліндрів, нагрівачів тощо - наплавлення тугоплавких матеріалів. Дзеркала, дзеркальні відбивачі, прикраси ялинкові, вироби з полістиролу, пластмас - металізація методом розпилення в вакуумі. Заготовки для спеціальних виробів електронної техніки та виробів підвищеної надійності - металізація та навуглецьовування. Кінескопи кольорові - покривання екранів кольоровими металами шляхом розпилення в вакуумі на спеціальних одно- та багатопозиційних установках. Кінескопи чорно-білі та кольорові, колби і екрани електронно-променевих трубок - алюмінування. Колби складної конфігурації - сріблення, алюмінування. Конденсатори слюдяні, секції для конденсаторів - металізація. Мікроплати, пластини слюдяні, п'єзоелементи трубчасті, колби фотоелектронних помножувачів - металізація сріблом. Пластини пакетів слябів плакувальні - металізація поверхні нікелем. Цистерни і інші металеві закриті ємності - металізація кольоровими металами внутрішніх поверхонь. Штоки насосів і компресорів - металізація корозійностійкою сталлю.