Категорія - Робітники |  Галузь - Оброблення металу
Інструкція для посади "Металізатор 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією металізатора 2 розряду - не менше 1 року.

Знає та застосовує у діяльності: будову і правила підналагодження устаткування, яке обслуговує; основи технологічних процесів металізації легкоплавкими, кольоровими металами, порошковими і тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим способами; правила ведення металізації вакуумним способом; режим металізації і порядок підготовки виробів до неї; методи розрахунку потрібної кількості стиснутого повітря, горючих газів і електроенергії; основні властивості матеріалів, які застосовує для металізації; принцип роботи контрольно-вимірювальних приладів; способи контролю покривання.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Виконує процес металізації легкоплавкими і кольоровими металами газотермічним і електродуговим способами деталей і виробів складної конфігурації. Виконує металізацію порошковими і тугоплавкими матеріалами газотермічним, електродуговим і вакуумним способами деталей і виробів простої і середньої складності. Виконує плазмове напилення порошкових, тугоплавких матеріалів на деталі і вироби простої конфігурації. Складає, регулює плазмові пальники. Наносить суспензії і пасти з порошків металів і сплавів на деталі і вироби з криволінійними поверхнями. Виконує металізацію з метою підвищення жаростійкості. Складає розчини для металізації вакуумним способом. Здійснює бакелізацію та металізацію карбідкремнієвих електронагрівальних стрижнів під керівництвом металізатора вищої кваліфікації. Установлює і регулює режим металізації залежно від матеріалу і призначення виробу. Готує порошкові матеріали до роботи. Виправляє дефекти відливок способом металізації. Виконує алюмінування деталей електровакуумним способом. Визначає дефекти металізації хімічним і механічним способами, контрольним інструментом та виправляє їх. Контролює товщину покриття. Підналагоджує і регулює металізаційні апарати і установки. Бере участь у виконанні дрібного профілактичного ремонту апаратури для електродугового та газотермічного способу одержання покриття.

Приклади робіт
Відливки чавунні з відкритими поверхнями - усування пористості. Деталі акумуляторів - металізація свинцем. Деталі закладні з кількістю приварених анкерів понад 4 до 8 - металізація. Деталі металеві і керамічні металокерамічних ламп - металізація. Елементи купроксні випрямлячів - металізація сріблом. Заготовки і основини резисторів - металізація та навуглецьовування. Кінескопи, які регенеруються, - алюмінування. Кожухи термопар, арматура термічних печей, оболонки електротиглів - жаростійке металізаційне покривання. Колби для дзеркальних ламп і для фотоелементів - металізація сріблом. Колби електронно-променевих трубок - платинування. Конденсатори керамічні підстроювальні, трубки конденсаторів, мікросхеми інтегральні гібридні - металізація сріблом. Лампи скляні приймально-підсилювальні - металізація. Листи стальні гнуті, металопрокат, металоконструкції - нанесення захисних і декоративних покриттів. Прокат профільний з відкритими поверхнями - нанесення покриттів. Резистори постійні прецизійні - металізація сріблом. Скло - сріблення, міднення та алюмінування. Форми заливальні - металізація.